Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Feltnytt juni 2003

» 27. juni til 1. juli

Så kom omsider varmen, og både Lista og Jæren fikk "godvind" med varme fra øst i løpet av helga. Resultatene lot ikke vente på seg - den siste uka har vært den beste hittil i 2003 med tanke på antall NSKF-arter som har vært tilgjengelige i felten. Det må sies å være meget spesielt med et så bredt utvalg av rariteter midtsommers!

Svarthalsdykker påvist hekkende
Endelig ble svarthalsdykkeren påvist hekkende i Norge. Paret i Harvalandsvatnet på Jæren ble sett mens de fôret 2 små unger 28.6. Arten viser en generelt positiv bestandsutvikling i Norden, og antall vårfunn i Norge har vært økende i takt med den utviklingen. Mens vi er inne på dykkere kan vi ta med at det første hekkefunnet av horndykker i MR ble gjort i Rindal i uka som gikk, mens dvergdykkeren på Sunnmøre har utvidet sin hekkeutbredelse til også å omfatte Sykkylven kommune.

Meget bra uke på Lista og Jæren
Lista, VA slo til for fullt i helga, med en rekke sterke observasjoner. Egretthegre ble notert ved Nesheimvannet 29.6, en enghaukhunn og en 2K hunn av aftenfalk ble sett ved Lista fyr 27.6, en tereksnipe og en dobbeltbekkasin holdt seg i Seviga 27.-28.6, en pungmeis hunn ble sett i Slevdalsvannet 29.6 og en vierspurv var ved Kviljo 29.6. Det var ikke mye dårligere tilbud på Jæren, en balearlire passerte Revtangen på kloss hold og i bedagelig fart 28.6, trolig ble den sett 20 min. seinere ved Revekaien mens en ubestemt lire på Revtangen 29.6 også kan ha vært den samme fuglen. En ad. hann sibirlo var i Orreosen 29.6, en avosett var på samme plass 29.6-1.7, den 2K svartehavsmåka på Kvassheim var fremdeles på plass den 30.6 og trostesangeren på Alvevatnet synger også fremdeles. Fire svartterner har også frekventert ulike lokaliteter på Jæren 29.6-1.7, og en engelsk gulerle var ved Skeie 30.6. Andre steder er det meldt om praktærfugl 2K hann fremdeles til stede ved Ytre Hille, Mandal, VA 26.6, ytterligere en hann ved Hoøya, ST 25.6 og stivhaleand fremdeles i Lømsen, NT 30.6. En lappfiskand i eklipsedrakt er rapportert fra Gaustadvågen, MR 29.6 mens 5 taffeland-hanner var i Hellesjøvannet, A 28.6. Spisshalesnipa ble gjenoppdaget på Storøra, Gaulosen, ST 29.6 etter at den ikke var sett siden 25.6. Årets første busksanger syngende ved Glenne, Tjøme, VE 30.6-1.7, mens det tydeligvis er bra med lappsangere - syngende fugler er oppdaget ved Storskog 28.6, Vinterveiskaret, Myrstad og Hesseng (par) 29.6 og Neiden 1.7 (alle i Sør-Varanger, FI). En voksen rosenstær var ved Bolga, Meløy, NO 27.6. En tur til Bremanger, SF i perioden 26.-29.6 avslørte bl.a. 3 sy. vaktler og to svartryggerlehekkinger i området nær Grotle, i tillegg til en voksen og en ung islom på sjøen ved Ytre Grotle. To voksne islommer er også på Jæren for tiden, midtsommerfunn av fugler i hekkedrakt er svært uvanlig. Vadertrekket er så vidt innledet på Jæren, med anslagsvis 500 voksne myrsniper i helga.

Nyheter fra Finnmark
Den siste uka har det blitt gjort en rekke funn av sørlige arter i Finnmark. En sivhauk var øst for Neiden 1.7, en svartterne var i Vardø havn 24.6 og en 3K+ hann rosenfink var sammen med gråspurver og grønnfinker i Vardø sentrum 27.6. Jerpe er sett ved treriksrøysa i Pasvik. Andre observasjoner fra Pasvik inkluderer en lappugle og et svartspettpar. Ikke i Finnmark, men vi nevner en kystnær hekking av haukugle fra Hadsel, NO.

Publisert 1. juli | Til toppen

 

» 20. til 26. juni

Som vanlig rundt Jonsok har det vært mye dårlig vær. Særlig den 23. regnet bort i store deler av Sør-Norge, mens Nord-Norge har hatt bedre vær. Oppklarnende i store deler av Sør-Norge den 25.

Spisshalesnipe i Gaulosen

Landets sjette spisshalesnipe Calidris acuminata ble funnet av Einar Sæter i Gaulosen, Sør-Trøndelag på ettermiddagen 24. juni. Fuglen trakk ut av området kort tid etter, og ble antatt forduftet, før den igjen dukket opp en stund seinere. Godbiten holdt seg til formiddagen dagen etter. Foto (c) Kjetil Aa. Solbakken | Flere bilder

Tidligere norske funn av spisshalesnipe:
1. 2K+ Orrevatnet, Klepp, RO 4.8 1984
2. 2K+ Revtangen, Klepp, RO 24.5 1986
3. 2K+ Grudavatnet, Klepp, RO 24.6 1986
4. 2K+ Kramvik, Vardø, FI 27-28.5 1989
5. 2K+ Gaulosen, Melhus, ST 24.8-4.9 1999

Som det fremgår av oversikten er samtlige funn av voksne fugler. Identifikasjon av 1K'er om høsten er hakket mer utfordrende, men langt i fra noen umulighet. Hvem finner den første?

Ukas høydepunkt var utvilsomt spisshalesnipa som ble oppdaget i Gaulosen, ST om kvelden 24.6. Fuglen var fremdeles til stede om morgenen 25.6. Funnet er bare det sjette i Norge, og bemerkelsesverdig nok på samme lokalitet som den forrige spisshalesnipa innenfor landegrensene. Sistnevnte ble godt beglodd sammen med en damsnipe i august og september 1999 (se fotolink i boksen til høyre). Observasjonen har også en parallell i det norske tredjefunnet som ble gjort på samme dato ved Grudavatnet, RO i 1986.

Andre sjeldenheter
En stivhaleand hann var i Lømsen, NT 22.-26.6. Årets andre elvesanger ble oppdaget, ringmerket og fotografert ved Melåsberget, HE 23.6. Trostesangeren i Alvevatnet, RO fra forrige gang var fortsatt tilstede den 26, og hvitstrupespurven på Røst, NO holdt seg fram til i alle fall 24.6.

Subrariteter
To havlirer var innerst i Varangerfjorden ved Karlebotn, FI 21.6. Litt lenger ute i fjorden ble 2-3 stormsvaler notert ved Nesseby 20.6. En havsvale ble sett utenfor Sommarøya, TR 21.6. Hele 23 stripegås var ved Selvågane, Gloppen, SF 24.6 - er dette den samme flokken som også inneholdt en rustand da den ble sett i Falstadbukta, NT 13.6? Antallet er i hvert fall identisk. Stripegjess er sett i størrelsesorden 1-3 ind. også flere andre steder, mens en 2K tundragås var på Øra, ØF 24.6. En myrrikse sang i Leksdalsvatnet, NT 20.-22.6. To 2K dvergmåker var på Øra, ØF 20.6, to dager seiner var en ad. og en 2K på samme lokalitet. Tre splitterner var på Stavasanden, Karmøy, RO 21.6 mens en dvergterne trakk vest ved Korsvik, Vesterøya, VE 23.6. En myrsanger var ved Hovden, Hareid, MR 20.6. Avslutningsvis kan vi "offisielt" åpne høsttrekket - Ottenby Ornitologiske Stasjon i Sverige melder om at vadere som brushaner og en del Tringa (særlig gluttsnipe) for alvor begynte å returnere i løpet av den siste uka. 18 gluttsniper på Ilene, VE 23.6 og tre brushaner på samme lokalitet 24.6 reflekterer trolig den samme tendensen her hjemme. Også storspovene har begynt å røre seg sørover igjen.

Publisert 26. juni, oppdatert 1. juli | Til toppen

 

Lammegribb på Utsira
En ung lammegribb Gypaetus barbatus ble sett på Utsira i Rogaland 13. juni. Funnet vil evt. bli det første i Norge. For et par uker siden ble det også sett en tilsvarende immatur fugl i Danmark. Kan dette ha vært den samme, og var det en spontan eller "forvillet" fugl som var på visitt? Arkivfoto (c) Marcial Yuste Blasco

16. juni 2003 | Les mer

 

» 13. til 19. juni

Sommerværet har vært ustabilt hittil i år, og den siste uka har ikke vært noe unntak. På Vestlandet er det stadig lavtrykkspassasjer avbrutt av kortere perioder med brukbart vær. I Nord-Norge har det gjennomgående vært kjølig, feltsatsere på Varangerhalvøya i forrige uke ble "skremt" ned i Pasvik av sur nordavind. Forekomsten av nattsangere ligger omtrent på det jevne, mao. gjennomgående lavere tall enn i rekordåret 2002.

Lammegribb på Utsira og hvitstrupespurv på Røst

Denne flotte hvitstrupespurven Zonotrichia albicollis ble funnet på Røst i Nordland 17. juni. Fuglen holdt seg til i alle fall 19. juni. Foto (c) Martin Eggen | Større bilde
Ingen tvil om ukas høydepunkt. Lammegribben som passerte over Utsira 13.6 er første funn i Norge, se fyldig omtale av funnet øverst på siden. Heller ingen tvil om ukas nest største høydepunkt - landets andre funn av hvitstrupespurv var et faktum da en hann av arten ble oppdaget på Røst 17.6. Fuglen var fremdeles til stede 19.6. Hvitstrupespurven er den vanligste av de nordamerikanske spurveartene i Europa, og arten er bl.a. påvist 24 ganger i Storbritannia. Av en eller annen grunn viser forekomsten av amerikanske spurver i Europa en klar topp om våren. Denne våren har vært meget bra i så måte, med hvitstrupespurver på Fetlar, Shetland 11.5 og Caldy, Wirral (vest for Liverpool) 22.-23.5. Sist ble en 2K hann observert på Fair Isle, Shetland 9.6, se et bilde her, og den har unektelig mange fellestrekk med fuglen på Røst (arten er nokså variabel i utseende knyttet til geografiske-, alders- og individuelle forskjeller). I tillegg er det observert en hvitkronespurv ved Dursey, Cork, Irland 20.-27.5 og en vinterjunko på Outer Skerries, Shetland 1.-9.5.

Andre nyheter
En 2K svartehavsmåke ble oppdaget på Kvassheim, Jæren, RO 19.6. En 2K ringnebbmåke var på Andøya, NO 17.6. En hvitvingesvartterne, årets tredje, ble meldt fra Børsesjø, TE 15.6. Årets første trostesanger var ved Alvevatnet, Klepp, RO 17.6. En østsanger er rapportert syngende og sangen dokumentert på video ved Sofiemyr, A 16.6, mens fuglen ved Djupsjøen i HE er oppdatert tom. 15.6. Årets første syngende lappsanger er rapportert fra Holt, Målselv, TR 18.6. Nok en kornspurv dukket opp siste uke, denne gangen på Jåbekk, VA 13.6. En rustand i Falstadbukta, NT 13.6 hadde selskap av hele 23 stripegjess, ikke det beste selskap for en fugl med ambisjoner om å havne på A-lista...

Spesielle hekkefunn
Påfallende mange spesielle hekkefunn er rapportert den siste tiden. En lappfiskand hunn med tre pulli er rapportert fra Vikna, NT 16.6. Dette er trolig det første hekkefunnet i Sør-Norge. Området har hatt oversomrende lappfiskender en rekke ganger tidligere. Storskarv (trolig av underarten sinensis) er for første gang påvist hekkende i VA med sju reir på Rauna, Farsund. Skjeggmeis har fått frem unger på Gunnarsmyra på Lista og i Søylandsvatnet på Jæren. En polarsisik hann er rapportert å hekke sammen med en gråsisik hunn ved Haugseter, Vinstervatnet, OP 15.6 (begge fuglene observert med mat i nebbet, og gjentatte besøk til samme plass i vegetasjonen). Et kornspurvpar er observert reirbyggende på Lista, det første forsøket ble mislykket da jordet ble slått men begge de voksne fuglene klarte seg og er i gang med nytt forsøk på nabojordet. Av andre nyheter siste uka kan nevnes tre havsvaler mellom Røst og Væræy, NO 17.6, myrrikser ved Botnekilen, ØF 14.6, Torvastad, Karmøy, RO 14.-18.6 og Vasshus, RO 18.6, ca. 12 vaktel (kun det som er rapportert siste uke, utvilsomt flere rundt omkring), en avosett fremdeles ved Fiborgtangen, NT 17.6, tre fjelljo Bastangen, ØF 13.6 og tre nordtrekkende forbi Røst, NO 19.6, ca. 17 splitterner, hvorav en så langt nord som Nesseby, FI 13.6, en haukugle ved Tann, Ringebu, OP 14.6, to turtelduer ved Vik, RO 14.6 og en ved Ekofisk senter, Sola, RO 15.6, en syngende møller på Røst 17.6, ca. 10 gresshoppesangere (kun en av disse er fra Jæren, så her er det trolig mørketall ute og går), tre hanner av tornskate så langt vest som Hetlandsheia, Eigersund, RO 16.6 og 3-4 rosenfink (inkl. et trolig par) ved Buvika, ST. Fra Pasvik, FI meldes bl.a. om en observasjon av jerpe 14.6 samt bra med haukugle (hunn med 5 pull, par med reir + to ad. i tillegg).

Publisert 19. juni | Til toppen» 5. til 12. juni

Vekslende vær og vindforhold i Sør-Norge siste uka, første del av pinsehelga var stort sett bra mens kraftig regnvær kom inn over Østlandet natt til mandag. Temperaturene er moderate for denne tiden av året.

Storskrikørn på Jåbekk og mange sjeldne vadere
Ingen tvil om tittelen ukas fugl denne gangen. En storskrikørn rapportert fra Jåbekk, Mandal, VA 11.6 vil bli det andre funnet for landet dersom det godkjennes. Det første funnet ble gjort på Varangerhaløvøya i Øst-Finnmark for nesten nøyaktig to år siden.


Rustsnipe Tryngites subruficollis i Tarevika, Rogaland 12. juni 2003. Foto (c) Terje Hansen | Større bilde

Blåvingeand x skjeand hybrid Anas discors x clypeata ved Åheim i M & R 9. juni 2003. Foto (c) Ståle Sætre | Større bilde
Første halvdel av juni er tradisjonelt en meget god tid for sjeldne vadere. Intet unntak i år, perioden ble innledet med en langnebbekkasinsnipe på Røst, NO 5.6, eventuelt det 11. funnet i landet dersom den relativt kortvarige observasjonen godkjennes. 8. juni slo det til igjen på Varangerhalvøya, FI, med en hvitbrystlo hann ved Nesseby kirke og en tereksnipe ved Vestre Jakobselv. Observasjonen av hvitbrystlo er meget spesiell, siden arten er tidligere ikke påtruffet lenger nord enn Vigra i MR. Tereksnipa var på en mer typisk plass, Øst-Finnmark er trolig den plassen i Norge man har størst sjanse for å treffe på arten. Begge funnene er gjort av besøkende finske fuglekikkere, forhåpentligvis er de av den ansvarsbevisste sorten og rapporterer funnene til NSKF. Det har hittil vært et stort problem at mange funn fra Finnmark gjort av besøkende utenlandske fuglekikkere ikke blir rapportert. En alaskasnipe var på Herdla, HO 5.6 mens både en rustsnipe og en alaskasnipe kranglet om plassen i Taravika, Karmøy, RO 11.6!

Av annet nytt kan nevnes en 2K hann enghauk som ble observert og godt dokumentert på Hellemyra, Lista, VA 6.6, en aftenfalk 2K hann ved Steinodden, lista, VA 5.-6.6, en 2K svartehavsmåke i Borrevannet, VE 8.6 (arten opptrer for tiden i rekordantall SØ i England) og årets andre hvitvingesvartterne ved Prestegården, Tjøtta, NO 11.6. En bieter var ved Krampenes, FI 9.6. En dverglerke var på Utsira, RO 7.6, mens enda en amursvale dukket opp 5.6, denne gangen i Mjeldalen på Osterøy, HO. Årets første elvesanger ble oppdaget ved Tveithaug gård, Nes, A 12.6 mens en østsanger ble ringmerket på Jomfruland, TE 5.6. Ytterligere en østsanger sang ved Djupsjøen, Engerdal, HE 11.6. Årets første gulirisk sang (fylleviser?) på Brennevinsmyra, VA 10.6. En kornspurv var uvanlig langt nord på Hillesland, Karmøy, RO 7.6. En hybrid blåvingeand x skjeand hann var ved Åheim, Vanylven, MR 9.6.

Grålire i Vestfjorden og stadig flere nattsangere
En grålire som krysset bak røstferga over Vestfjorden, NO 7.6 var et uvanlig funn årstiden tatt i betraktning. Det er i tillegg meldt enkeltind. av havlire fra Ravn, VE 7.6 og Jomfruland, TE 12.6. Hele 17 snadderender, hvorav 11 var i Grudavatnet, ble notert på Jæren, RO 12.6. En vepsevåk var langt vest ved Kollnes, Sola, RO 8.6, det samme kan sies om lerkefalker på Grudavatnet, RO 7.6 og Reve, RO 8.6. Det som trolig er samme avosetten som roter rundt i indre del av Trondheimsfjorden, ble observert fra Tautra, NT 6.6. og på Fiborgtangen, NT 9.6. En 3K polarmåke er meldt fra Stokkøya, ST 9.6 mens en 2K var på Ølberg, Sola, RO 12.6. En polarjo var ved Hulvik, A 6.6. og 2 ind var på Røst, NO 9.6. Hele 80 polarjo trakk øst ved Hamningberg, FI 10.6. En storjo var i Totenvika, OP 12.6 mens 15 ind. av arten trakk mot sør forbi Kråkenes fyr, SF 7.6. Totalt 15 splitterner er meldt, de fleste på Jæren. En turteldue var på Stavernøya, VE 5.6 mens en flokk på 5 sørtrekkende skogduer ved Syreneset, Karmøy, RO 10.6 må betegnes som en lokal "bombe". Svartryggerler er den siste tiden rapportert hekkende fra Herdla, HO, Jæren (2-3 par) og Lista (3 par). Antall rapporterte territorier av ymse "nattsangere" øker fra dag til dag, hittil er minst 62 åkerrikser rapportert rundt Oslofjorden i tillegg til ca. 15 stk. spredt i Sør-Norge og et ukjent antall på Jæren. Tilsvarende tall er for vaktel 31, nattravn 60, nattergal ca. 300 inkl. en så langt vest som Lista, gresshoppesanger 15 + et ukjent antall på Jæren og myrsanger ca. 320. En hauksanger ble observert på Mølen 7.6. En dvergfluesnapper var også på Mølen 7.6, i tillegg ble en hunn av arten ringmerket på Jomfruland, TE 10.6. Minimum to piroler har sunget på Jomfruland den siste tiden, i tillegg ble en ett ind. av arten sett i Furulunden, Mandal, VA 11.6. En båndkorsnebb var ved Næra, HE 5.6 mens rosenfinker utenom normalt utbredelses-område er rapportert fra Bjugn, ST (ad M og 2K M siste uka), sy. Hillesland, Karmøy, RO 5.6, Buvika, ST (2 2K hanner sy. 8.-10.6) og Myrkdalsdeltaet, HO (par på pot. hekkeplass 9.6).

Publisert 12. juni, oppdatert 19. juni | Til toppen

 

» 31. mai til 4. juni

Vekslende vær de siste fem dagene, men generelt en bedring i sør med skikkelig "bombevær" med varm SØ i Sør-Norge.

Hvitkinnsvartterne på Jæren
Norges åttende funn av hvitkinnsvartterne ble gjort i Horpestadvatnet, RO 3.6. Fuglen hadde selskap av en svartterne. Dagen etter var svartterna forsvunnet, mens hvitkinnsvartterna fremdeles var på plass. Om det var et framstøt av varm SØ som gjorde utslaget blir bare spekulasjoner, men en ubestemt seiler med hvit ovegump fikk pulsen opp på en enslig observatør på Lista, VA samme dag. Fuglen var trolig på størrelse med tårnseiler, slik at de mindre artene burde være utelukket. Av annet nytt kan nevnes to stork på trekk ved Blixekilen/Møringa, VE 31.5, en hunnfarget enghauk ved Borrevannet, VE 31.5.-1.6, to alaskasniper på Røst, NO 3.6, en sabinemåke ved Longyearbyen, Svalbard 2.6, nye observasjoner av amursvale ved Remmå, NO 2.6 og Jomfruland, TE og Nesheimvannet, VA 4.6 samt en rødstrupesanger på Usira, RO 1.-2.6.

Båndkorsnebber på gang igjen?
Utvilsomt for tidlig å trekke bastante konklusjoner, men en flokk på 25 båndkorsnebb ved Lista fyr 3.6. var bemerkelsesverdig, etter at arten knapt har vært registrert på lokaliteten i mai. Flokken bestod omtrent halvt om halvt av voksne hunner og hanner, ingen 1K'er ble observert. Av andre lokale sjeldenheter kan nevnes en 2K gulnebblom nordtrekkende forbi Akerøya, ØF 31.5, 1-2 stormsvaler på havet SV av Skomvær, Røst, NO 2.6 (tidlig obs), en sein hunnfarget lappfiskand fremdeles i Leksdalsvatnet, NT 31.5 og en sivhøne som hadde valgt en utradisjonell dato for å besøke Utsira, RO 4.6. Et vepsevåkpar ble observert på potensiell hekkeplass i Lierne, NT 1.6, hvis hekking blir påvist er dette første hekkefunn i NT på over 80 år og den nordligste hekkelokaliteten i landet. En fjellmyrløper var i Kurefjorden, ØF 31.5.-3.6 og to ind. av samme art var i Taravika, RO 2.6. En fjelljo trakk nord forbi Kvassheim, RO 3.6 (med ytterligere en på Jæren sist helg) og en flokk på 9 polarjo trakk NØ ved Laukvik, NO 4.6. Uvanlig mange 2K dvergmåker er rapportert, med 8 i Horpestadosen på Jæren 3.6 og en ved Baråa, NO 31.5. En 3K polarmåke er rapportert fra Gaulosen, ST 1.6. En svartterne var ved Hillesland, Karmøy, RO 2.6, mens splitterner er rapportert ved Stavasanden, Karmøy, RO 3.6, med 5 ind. på Jæren samme dag og en så langt nord som Hadselsand, NO 4.6. En nattravn var på Utsira 31.5 (kun 2. funn på øya) og en turteldue var på Sandøya, TE 4.6. I perioden 2.-4.6 var to seine svartrødstjerter (hann og hunn) på Utsira. En 2K hann rosenfink sang ved Nes, ST 4.6 og minst en hortulan var på Utsira 3.-4.6. Et vierspurv par ble påvist i Lierne, NT 31.5.

Nattsangere
De gode oppdateringene på nattsangere rundt Oslofjorden gjør at disse artene nok blir overrepresentert fra disse fylkene. Pr. 3. juni var det rapportert drøyt 200 nattergal og 120 myrsangere, i tillegg til 10-12 vaktler, ca. 60 åkerrikser, ca. 18 myrrikser og 15 gresshoppesangere. Myrsangere utenfor normalt utbredelsesområde var på Karmøy og Utsira 2.-3.6. Påfallende nok er ingen sjeldne sangere rapportert med unntak av sumpsangeren på Jæren, det står i sterk kontrast til fjoråret som bl.a. kunne skilte med henimot 10 trostesangere på dette tidspunktet. Men så hadde vi også helt andre temperaturer i mai 2002.

Publisert 4. juni, oppdatert 5. juni | Til toppenFugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008