Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Galleriet

Sultansanger
Eastern Orphean Warbler
Sylvia crassirostris
Sula, Frøya, ST 5. oktober 2004
© Magne Myklebust

Sultansangeren på Sula er utvilsomt årets bombe, arten er (ut i fra det redaksjonen i fugler.no kan finne ut pr. i dag) ikke tidligere påvist i Norden eller Nord-Europa forøvrig. Den hekker med tre underarter fra Balkan og østover gjennom Asia til Altai og Tien-Shan (70-72° E). Overvintrer fra Øst-Afrika (smalt belte sør for Sahara) øst til India. Arten ble nylig skilt ut fra den mer vestlige arten mestersanger, de viktigste kriteriene for å skille ungfugler av de to ligger i irisfarge (lysere hos mestersanger), nebbets lengde og form (lengre og mer nedbøyd i spissen hos sultansanger) samt mørke tegninger på undre haledekkere hos sultansanger (normalt helt lyse eller hos noen få individer med litt mørkt fyll hos mestersanger). Arten har i ungfugldrakt (1K og 2K vår) en slående likhet med en hauksangerstor møller. Fuglen ble ringmerket 3. oktober, men disse bildene ble tatt da fuglen tilfeldig ble fanget på nytt 5. oktober.Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008