Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Nye bøker

Praktverk om verneområder i nord

Av Alf Tore Mjøs | 13. januar 2004

Günther, M. (Ed.) 2004. Field Guide to Protected Areas in the Barents Region. Svanhovd Environmental Centre, Svanvik. 376 sider i format 24 x 17 cm, S/H med fargeomslag. Hardback, engelsk tekst. ISBN 82-7781-060-1. Pris: Introduksjonspris 298,- fra Svanhovd Miljøsenter ut januar måned, deretter 348,-. Bestilles pr. e-post: fieldguide@svanhovd.no.

De siste årene er det stadig flere i det norske "fuglemiljøet" som har lagt deler av ferien til det høye nord. Undertegnede er en av dem som har latt seg fascinere av den barske kyststripen og den vekslende naturen i Øst-Finnmark. Er man "søring" føles Pasvik og Varangerhalvøya som noe ganske fremmed og eksklusivt, og til tider vanskelig tilgjengelig. Nå er boka kommet, som kan vise vei både til Øst-Finnmark og andre perler i Barentsregionen - Field Guide to Protected Areas in the Barents Region.

Redaktør og hovedforfatter Morten Günther er en velkjent figur i det norske ornitologimiljøet. Fra sin base på Svanhovd Miljøsenter i Pasvik har han de seinere årene bl.a. kunnet bidra med mye ny viten om fuglelivet i Sør-Varanger, og mang en besøkende fuglekikker har nok funnet mye verdifull informasjon på hans webside Birding Between Borders. I tillegg til Morten har en rekke ulike forfattere fra de respektive land gitt sine tekstbidrag i de nasjonale kapitlene med presentasjoner av utvalgte verneområder. Fra Norge har bl.a. John Stenersen en rekke bidrag fra Nordlandsnaturen.

"The Barents Euro-Arctic Region" ble offisielt etablert i 1993, og omfatter totalt tolv fylker/provinser/administrative områder i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Russland øst til Ural. I Norge er fylkene Nordland, Troms og Finnmark inkludert. Barentsregionen dekker større landområder enn Tyskland, Frankrike, Italia, Portugal og Spania til sammen, men har kun en samlet befolkning på 6 millioner. I Nordområdene har de ulike landene en rekke felles problemstillinger innen sektoren miljøvern og arealvern, bl.a. hensynet til urbefolkning og områder med tilstøtende nasjonalparker i to eller tre land. De siste 15 årene har samarbeid på tvers av landegrensene i miljøvernsaker blitt stadig bedre utbygd.

De første drøye femti sidene av boka dekkes av innledende kapitler. Redaktøren gir en grundig beskrivelse av Barentsregionen og en presentasjon av de forholdsvis ulike tilnærmingene til naturvern som de involverte landene har hatt, og hvilket samarbeid som eksisterer i dag. Forholdet mellom naturvern og urbefolkning, som i stor grad fremdeles lever av det landet kan gi, er diskutert inngående. Dette er interessant lesning, kanskje skal man være glad for at russiske metoder ikke er tatt i bruk på Hardangervidda….eller kanskje vakter med skarpladde våpen som bortviser alt og alle, hadde vært et gode for bevaringen av det biologiske mangfoldet, i det minste? Russerne har noen nasjonalparker og verneområder med ferdselsforbud som håndheves meget strengt, mens andre verneområder tar hensyn til urbefolkning og tillater tradisjonell utnyttelse av naturressursene.

Mesteparten av boka er viet omtalen av femti utvalgte verneområder i Barentsregionen. Omtalene er ledsaget av gode kart, som viser veier, parkeringsplasser, stier, overnattingsmuligheter, fugletårn etc. Lengden på hver enkelt omtale varierer stort sett mellom 3 og 7 sider. Oppsettet følger et fast mønster: Protection (bakgrunn for- og form for vern), Presentation (presentasjon av området og dets naturverdier), Available maps (kart), Getting there (kommunikasjon og reisetips), Seasonal information (når er beste tiden for å besøke, hva kam man oppleve på ulike årstider), Restriction on public access (hvor har man lov til å ferdes og hvilke områder må man holde seg unna), Accomodation and other facilities (overnattingsmuligheter) og Further information (ymse nyttig informasjon). I hver omtale er det i tillegg satt inn minst en artsomtale som omhandler en karakterart for området, det være seg plante, insekt eller virveldyr. Fra Norge kan vi nevne omtaler av bl.a. Røst, Saltfjellet-Svartisen, Prestvatn i Tromsø (der måkene herjer….), Øvre Dividalen Nasjonalpark, Øvre Pasvik Nasjonalpark mm. Redaktøren har lagt vekt på å presentere et representativt utvalg av verneområder, noen lett tilgjengelige med god tilrettelegging for besøkende, andre mer vanskelig tilgjengelig. For Russlands del representerer utvalget de antatt viktigste og mest verdifulle områdene. Tekstene er velskrevet og layout er utradisjonell og spennende, summen av det hele er at hver eneste områdepresentasjonen blir interessant og lærerik lesning. Her har alle naturinteresserte mye å hente, fra fagbiolog til den glade viddevandrer! Selv var jeg av den oppfatning at ekte villrein kun fantes i Sør-Norge, der tok jeg feil igjen...

Bak områdeomtalene følger tre korte spesialkapitler dedikert til den mer ihuga zoolog/ornitolog. "Birdwatching on the Varanger Peninsula", trenger jeg si mer? 24 lokaliteter langs Varangerhalvøya presenteres over 8 sider. Hvalsafari i Lofoten, brunbjørn og flygeekorn i Finland. Her er det bare å drømme seg vekk og håpe at de forholdsvis rimelige flybillettene vi har kunnet benytte oss av de seinere årene, vil vedvare.

Avslutningsvis presenteres en liste over samtlige verneområder i Barentsregionen, med områdetilhørighet, vernestatus, størrelse og år for opprettelsen av verneområdet. Boka inneholder mye nyttig statistikk over verneområder presentert i ymse sammenhenger også lenger foran i boka.

Er det så intet å sette fingeren på? Boka er i sort/hvitt, man kunne selvsagt ønsket seg at den hadde vært trykket i farger. Bildematerialet er likevel så bra at produktet uansett fremstår i en meget tiltalende innpakning. Vi får håpe at førsteutgaven selger unna i en fei, så kommer kanskje en oppdatert versjon i farger om få år? En annen layoutmessig detalj er at teksten i de innskutte artsomtalene trykket i en meget tynn skrifttype, i den grad at den nesten fremstår som grå og noe utydelig, dette gjør det litt slitsomt å lese. Man kunne selvsagt også henge seg opp i at ordene "Barents Region" mangler nederst på side 28, men det blir som resten av det man kan sette fingeren på: flisespikkeri. Boka er et helt unikt produkt stappfull av spennende informasjon som du ikke finner andre steder. Har du noen som helst interesse av naturen nord for Trøndelag, er det bare å klikke på linken øverst! Husk at introduksjonstilbudet kun varer ut januar.

Eksempelsider fra boken - | 1 | 2 |

Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008