Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

15. til 24. januar 2005
Periodens høydepunkt denne gangen var en voksen grønlandsmåke med mørke tegninger i svingfjærene ved Sandsøya, Sande, MR 17.1. Hele fem sabinemåker å melde om denne perioden også, mens en nesten snøhvit grønlandsjaktfalk tok en stær på Herdla, HO 24.1.

25.1.2005 | Les mer...

8. til 14. januar 2005
Stormen ”Inga” var trolig den sterkeste fra sørvestlig retning på mange år, og brakte med seg en rekke ornitologiske godbiter. Høydepunktet var en voksen rosenmåke ved Uthaug havn. En polarsvømmesnipe på Jæren og hele ni sabinemåker lar seg også høre. En lang rekke andre celebre sjøfuglarter er også registrert langs kysten av sørlige deler av landet. To vannpiplerker fra forrige periode var fortsatt på plass.

16.1.2005 | Les mer...

30. desember 2004 til 7. januar 2005
Milde sørlige og sørvestlige vinder har preget perioden i store deler av landet, og hele åtte vannpiplerker er rapportert. Tre sædgås av underarten rossicus var ved Rogn i Telemark, og en snøgås er rapportert trekkende mot nord forbi Møringa i perioden. Det nye året ble innledet av en voksen svartehavsmåke som trakk forbi Mølen. Stasjonære sjeldenheter inkluderer rødfotanda fra Nøtterøy, og de to brilleand hannene på Lista.

7.1.2005 | Les mer...

19. til 29. desember 2004
Ikke daglig kost med to megarariteter på et par dager på denne tiden av året, begge attpåtil i VF. En 1K flekksnipe dukket opp ved Fynstranda, Hvasser, Tjøme 27.12 og ble grundig dokumentert. Dette er funn nr. 6 i Norge. En hann rødfotand ved Roanes, Nøtterøy 29.12 er vel mest sannsynlig identisk med hannen som var i Presterødkilen i aug-sept i år og september 2003. En vannpiplerke var på Tjørveneset, Lista, VA 27.-29.12.

30.12.2004 | Les mer...

6. til 19. desember 2004
Periodens to høydepunkt er atter en gang besørget av vannpiplerker, nye fugler ble oppdaget på Akerøya, ØF 8.12 og Hvasser Syd, VE 11.12. En fugl var fremdeles i området rundt Lista fyr i perioden. Av andre nasjonale sjeldenheter var minst en brilleand fremdeles på Lista, mens to 1K sabinemåker er rapportert trekkende mot sør forbi Skjeløy, ØF 17.12. En svartstrupe på Hiskjo, Bømlo, HO 11.12 viser karakterer som peker mot et østlig opphav.

19.12.2004 | Les mer...

26. november til 5. desember 2004
Høydepunktet denne uken var uten tvil en sibirspurv som oppholdt seg på en foringsplass i Sauherad, Telemark store deler av perioden. Landets første vinterfunn. En vannpiplerke på Lista og en tartarpiplerke på Jomfruland er beholdningen av sjeldne piplerker. Nok en spennende gjest på forinsplassen var en dvergspurv i Ørsta. Vi noterer at høsten har blitt til vinter, noe som merkes på sjeldenhetsfronten.

08.12.2004 | Les mer...

8. til 21. november 2004
Periodens høydepunkter var to rørdrummer i Rogaland og Oslo og Akershus samt en ismåke i Rissa i Sør-Trøndelag. To vannpiplerker er sett på Tjøme og Lista. En ubestemt bekkasinsnipe er rapportert fra Jæren og en gråsisik av underarten rostrata ble ringmerket på Mønstermyr i Flekkefjord. Stasjonære sjeldenheter som amerikablesanda på Herdla og brilleandhannen på Lista ble også sett i perioden. En ny brilleand dukket dessuten opp på Lista.

25.11.2004 | Les mer...

28. oktober til 7. november 2004
Periodens høydepunkt var to vannpiplerker fra Lista. En ung steppehauk og en fuglekongesanger fra Jæren var periodens edleste østlige arter. En ny voksen brilleand hann dukket opp på Jomfruland. En liten kanadagås (trolig underarten parvipes) ble sett i Selbu i Sør-Trøndelag og er trolig den samme som er sett i Nord-Trøndelag tidligere i høst. Stasjonære sjeldenheter som svarthalsdykkeren i Kurefjorden, amerikablesanda på Herdla og brilleandhannen på Lista var alle tilstede i perioden. Mot slutten av perioden fikk Sørvestlandet føle en formidabel invasjon av konglebit.

10.11.2004 | Les mer...

21. til 27. oktober 2004
Periodens to store funn var en gråseiler og en mongolpiplerke på Jæren. Andre gode funn inkluderte Hordalands første amerikablesand, en sibirpiplerke, en busksanger, en tristis gransanger, en rødtoppfuglekonge og hele fire nye rosenstærer. Av longstayere fra tidligere oppdateringer var svarthalsdykkeren i Kurejorden og brilleanda på Lista stadig på plass. Den tidligere omtalte mongolpiplerka fra Utsira, RO 7.-12.10 er nå dessuten ombestemt til å være en noe avvikende tartarpiplerke...

28.10.2004 | Les mer...

13. til 20. oktober 2004
Periodens høydepunkt var to sibirpiplerker fra Utsira og Reveskogen i Rogaland. Av andre nasjonale sjeldenheter kan aftenfalk, dverglerke, to fuglekongesangere, rostrata gråsisik og hornemanni polarsisik nevnes. Av forrige periodes sjeldenheter ble svarthalsdykkeren fra Kurefjorden, brilleanda fra Lista og rosenstæren fra Ona også oppdatert. Mange subrariteter inkludert hele sju dverspurver og store antall av flere attraktive invasjonsarter har også satt sitt preg på perioden.

22.10.2004 | Les mer...

30. september til 12. oktober 2004
Perioden har vært svært begivenhetsrik med to nye arter for landet: tykknebbsanger og sultansanger. Disse superraritetene må imidlertid tåle å dele rampelyset med arter som bruntrost og starrsanger som også dukket opp i perioden. Som vanlig for årstiden er en lengre rekke nasjonale sjeldenheter sett, inkludert svarthalsdykker, svartbrynalbatross, "liten" kanadagås, brilleand, steppehauk, aftenfalk, polarsvømmesnipe, sabinemåke, dverglerke, to sibirpiplerker, to tundrapiplerker, en ubestemt skogtrost, busksanger, to fuglekongesangere, tre rosenstær og tre grønlandske polarsisiker.

14.10.2004 | Les mer...

24. til 29. september 2004
Østlige rariteter som ble etterlyst i forrige oppdatering har for alvor gjort sitt inntog i perioden, og to gulltroster fra Ona og Egersund og til sammen tre tundrapiplerker fra Røst og Ona var udiskutable høydepunkter. Den sterke forekomsten av sabinemåker holder frem og 19 fugler er sett i perioden. Ellers er en lang rekke nasjonale sjeldenheter sett, inkludert ni tundrasædgås, aftenfalk, dverglerke, sibirpiplerke, to sitronerler, fuglekongesanger og vestlig gråsisik. Rustsnipen fra Kviljo, dverglerka fra Slettnes og rosenstærene fra Utsira og Ona var fortsatt på plass i perioden.

30.09.2004 | Les mer...

15. til 23. september 2004
Skikkelig ruskevær har preget perioden og fire balearlirer, en svartbrynalbatross, en polarsvømmesnipe og 32 sabinemåker er registrert som en følge av dette. Andre nasjonale sjeldenheter inkluderer to aftenfalker, rustsnipe, alaskasnipe, to svartehavsmåker, dvergterne, dverglerke, sitronerle og minst tre rosenstær. Kaspimåka fra forrige periode holder stand, mens sibirske sjeldenheter av edlere valør foreløpig lar vente på seg.

24.09.2004 | Les mer...

8. til 14. september 2004
En bleksanger var en overraskende fugl på Titran den 12. Funnet vil evt. bli det første i Norge. På Røst knallet de til med nok en gulbrystsnipe, mens en polarsvømmesnipe har holdt seg gjennom store deler av perioden på Jæren. To sabinemåker, en rosenstær og en gulirisk representerer andre gode funn i løpet av den siste uka. Stasjonære sjeldenheter inkluderer rødfotanda, kaspimåken og alaskasnipen.

14.09.2004 | Les mer...

2. til 7. september 2004
Både rødfotanda i Presterødkilen og kaspimåken på Øra holder seg på plass inn i denne perioden. De første årsungene av aftenfalk har dukket opp, der to til tre fugler har blitt sett på sørvestlandet. I tillegg har det blitt sett en voksen hann i Vestfold. Av andre nasjonale sjeldenheter kan nevnes en alaskasnipe og tre dverglerker.

07.09.2004 | Les mer...

25. august til 1. september 2004
Ukens høydepunkt var ei rødfotand i Presterødkilen som godt kan være et gjensyn med fuglen som var på besøk der i september 2002. Anda ble tett fulgt i kvalitet av en åkersanger på Utsira. Det har vært bra med sjeldne terner også, der flere hvitvingesvartterner i Sør-Norge har frontet det hele.

01.09.2004 | Les mer...

18. til 24. august 2004
To svartglenter i Vest-Agder og to hvitvingesvartterner i Rogaland er ukens heteste fugler. Høstens tredje 1K sitronerle var i Nordland, mens Finnmark kan skilte med en voksen alaskasnipe. Det har vært litt fart på lirene, men det har generelt vært moderate mengder av uvanlige fugler i landet den siste uka.

24.08.2004 | Les mer...

31. juli til 17. august 2004
Perioden har vært den mest innholdsrike på lenge, noe som ikke er så rart siden høsttrekket allerede er i full gang. Hvitvingelerka i Finnmark holder stand, mens gode nyoppdagelser som rosenvarsler, polarsvømmesnipe, to hvitvingesvartterner, bieter, tre alaskasniper, minst to sitronerler, busksanger og sørnattergal har gjort tidlighøsten meget akseptabel.

17.08.2004 | Les mer...

17. til 30. juli 2004
Nok en gang var det Finnmark som skulle stikke av med periodens godbit, en hvitvingelerke ved Vardø som har vært på plass i en uke nå. Fuglen vil utgjøre norges andre funn av arten. Andre høydepunkter har vært en sibirlo på Jæren, en svartglente i Vestfold og en svarthodespurv på Nærland, Jæren. Ellers merker vi oss at havsvalesesongen er godt i gang, og at returtrekket av voksne vadefugler fortsetter i god stil.

30.07.2004 | Les mer...

30. juni til 16. juli 2004
Juli måned produserer gjerne store sjeldenheter i Norge. Slik skulle det også bli i år, med en tøyleterne på Varangerhalvøya den 6. Første funn i landet! Andre godbiter i perioden inkluderer blant annet en bonapartesnipe, alaskasnipe, flere rovterner og amursvale.

16.07.2004 | Les mer...


| Arkivet |

Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008