Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

30. juni til 16. juli 2004

En lang peride denne gangen, siden vi måtte utesette en oppdatering til fordel for feltarbeid. Men her kommer oppsummeringen fra de siste drøye to ukene!

Tøyleterne på Varangerhalvøya
Ingen tvil om det desiderte høydepunktet - en tøyleterne Sterna anaethetus ble observert flere ganger av finske feltornitologer mellom Hamningberg og Sandfjorden, Båtsfjord, FI 6.7. Dette er første funn av arten i Norge. Tøyleterna hekker i tropiske og subtropiske havområder, i Atlanterhavet både på de Vestindiske øyer og i Vest-Afrika (underarten melanoptera) De populasjonene som ligger nærmest Finnmark i luftlinje befinner seg imidlertid i Det Indiske Hav, der underarten antarctica også hekker opp i Rødehavet. Denne underarten har en noe mørkere overside med mindre kontrast mellom mantel og vingedekkere, mindre tydelig nakkebånd og gråere (ikke rent hvit) buk enn melanoptera. Bildene av fuglen fra Finnmark (http://www.mbe.fi/petrindigi/retket/varang.html) viser en fugl som tilsynelatende stammer fra Det Indiske Hav heller enn Atlanterhavet. Tøyleterna skilles i voksen drakt fra den lignende sotterna i første rekke på lysere overside (brun heller enn svart), lyse undre håndsvingfjær (lys kile på vingens underside ut mot vingespissen - sotterna har mørke svingfjær) og ved at den hvite panneflekken strekker seg i en smal kile til bakenfor øyet på de aller fleste individene. Arten hørte til blant de mer forventede tilleggene til den norske faunaen, siden den er observert både i Sverige (Ad. Söskär, Mollösund, Bohuslän 30.6.-10.7. 1999) og to ganger i Danmark (Ad. Ølsemage Revle, Køge havn, Sjælland 16.-18.7. 1987 og ad. Langli, Ho bugt, Ribe 28.7.-4.8. 1999). Det er antatt å være samme fugl som besøkte både Sverige og Danmark sommeren 1999. I Storbritannia foreligger det 21 godkjente funn tom. 2002, men vi må tilbake til 1994 for å finne forrige funn. Et individ ble imidlertid rapportert utenfor Arbroath, Angus, Skottland 19. juli 2003. Seinsommerfunn er typisk, og fuglen i Finnmark passer således godt inn i funnmønsteret i Vest-Europa.


Rovterne Sterna caspia sammen hettemåke Larus ridibundus på Årnestangen i Rælingen, AO 10. juli 2004. Foto © Ketil Knudsen

Bonapartesnipe på Lista
Juli er ofte måneden for sjeldne vadere, hittil i år har det vært noe "tammere" enn det som har vært tilfellet de seinere år. Et unntak var en bonapartesnipe i Seviga, Lista, VA 4.7. En alaskasnipe holdt seg på Fiborgtangen, NT 28.6-1.7. Av andre godbiter kan nevnes en litt "diffus" rapport om en 2K ismåke i Henningsvær, NO ca. 7.7 (sett av en besøkende utenlandsk ornitolog, dato og omstendigheter litt uklare), en glente på Hellemyra, VA 8.7, rekordartet opptreden av rovterne med enkeltind. trekkende SØ Lista fyr 10.7, Ilene og Akersvannet, VF 10.-11.7 og Nordre Øyeren, AO 10.-11.7, en amursvale Løkkevika, Sarpsborg, ØF 10.7, elvesangere fremdeles syngende ved Østensjøvannet, Ås, AO til 7.7 og Sørumsneset, AO til 8.7. Opptil fire lappsangere har sunget ved Neiden Kirke, FI i perioden, 12.7 ble det sett to par m. mat samme plass. Ytterligere ett par har holdt seg ca. 4 km sør for Vaggetem i Indre Pasvik, FI. En kornspurv er rapportert fra Horpestad, RO 11.7, mens et dvergspurv par var ved Noatun, Pasvik, FI 13.7.


Bonapartesnipe Calidris fuscicollis i Seviga, Lista, Farsund, Vest-Agder 4. juli 2004. Foto © Håvar Hveding

Mye sjøfugl i Varangerfjorden
Østavinden trykket mye sjøfugl inn i bunnen av Varangerfjorden, FI i periden. 30.6-1.7 ble det ved Nesseby kirke notert bl.a. en gulnebblom, 32 stormsvale, 14 havlire, fire polarsvømmesnipe, en voksen sabinemåke, 50+ polarjo, 25 storjo, 150+ tyvjo og 50+ fjelljo - der skulle vi ha vøri! 7.7 ble det samme plass observert bl.a. ca. 20 stormsvale, flere havsvale og havlire samt den samme sabinemåka. Ytterligere fire stormsvaler ble notert 11.7. Havlirer er også observert med tre ind. forbi Bøvre, VF 29.6, tre mot NØ Frohavet, ST 9.7 og en Ø Hamningberg, FI 10.7. Havsvalesesongen er såvidt i gang i sør, natt til 16.7 ble det ringmerket to, kontrollert en med engelsk ring og observert ytterligere fire ved Revekaien, RO.

Annet snadder
En ringgås var ved Stugusjøen, Hedmark 16.7. Minimum 22 vaktler og 16 åkerrikser er rapportert i perioden, begge artene med en kraftig overvekt på SØ-landet. Trolig er de underrapportert i SV. En 2K grønlandsmåke var i Henningsvær, NO 11.-13.7. To splitterner var i Tjørvebukta, Lista 7.7. mens to dro mot sør forbi Møringa, VF 15.7 og en var ved Hulvik, AO 16.7. En gresshoppesanger sang ved Nordli, AO 2.-3.7, to sang ved Årnestangen, AO 7.-8.7 mens en sang ved Gjennestadvannet, VF 8.7. En myrsanger var langt mot nord i Spilderdalen, Meløy, NO 10.-13.7. 25 skjeggmeis var på Øra, ØF 11.7. Minimum tre båndkorsnebb (M+F+juv) var i Knutmarka, Svolvær, NO 8.7, og både grankorsnebb og sidensvans virker å være i bevegelse i Nordland og Trøndelag/Hedmark.


Åkerrikse Crex crex innfanget for ringmerking på Lundamo i Sør-Trøndelag 7. juli 2004. Foto © Kjetil Aa. Solbakken

Lokale smågnagerforekomster
Bra med smågnagere stedvis i indre Trøndelag, i Lierne ble det 3.-4.7 observert haukugle på tre lokaliteter, hvorav to plasser med hhv mimimum en og fem unger. Mye mus må det være på Andøya, NO også - på Andøya flystasjon ble det 13.7 konstatert minimum 7 par jordugle, med største kull på 7 unger.

Vadertrekket i gang
Avslutningsvis tar vi med litt om vadertrekket, hos mange arter er de voksne fuglene nå i full gang med høsttrekket. 10. juli var det ca. 1000 myrsniper og 15 tundrasniper spredt på Jæren, RO. To tundrasniper var også på Tautra, NT 13.7, mens Årnestangen, AO kunne rapportere om inntil 7 tundrasniper 14.7 og en dvergsnipe dagen før. På Ilene, VF ble det 10.-11.7 bl.a. notert 25 gluttsnipe, 19 grønnstilk, 12 brusfugl og to skogsniper.

Publisert 16. juli | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008