Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

17. til 30. juli 2004

Hvitvingelerke i Vardø
Norges andre hvitvingelerke ble funnet nær Vardø i Finnmark 19.7. Det er bare et par titalls kilometer til lokaliteten der den første holdt til, i Kramvik fra 24. til 29.5 2001. Til tross for at årets fugl er kryptisk og sky, har den vært rimelig stabil til glede for alle krysshungrige som glapp den forrige. Fuglen var fortsatt på plass i formiddag, 26.7.

Andre godbiter i perioden inkluderer en voksen sibirlo hann som ble sett en kort stund i Orreosen, Klepp, RO 20.7. En svartglente sirklet en stund over et par heldige observatører ved Gjennestadvannet, Stokke, VF den 25.7, før den trakk nordover. En voksen enghaukhann var langt nord i Indre Brenna, Porsanger, FI 26.7. En voksen alaskasnipe rastet på Stråholmen, TE 29.-30.7. I den etter hvert godt kjente "svømmesnipe-dammen" på Vadsøya, FI oppholdt det seg en hunnfarget polarsvømmesnipe 18.7. Rovterner i Sør-Norge sees fortsatt her og der, og tre fugler har blitt sett i perioden; fuglen fra Årnestangen, Rælingen, AO var på plass fram til 26.7 (oppdaget 10.7), en ble sett på Lista, Farsund, VA 20.7 og en var i Orreosen, Klepp, RO seinere samme dag (de to siste observasjonene kan dreie seg om samme individ, da Listafuglen trakk mot NV). En voksen dvergterne var på Øra, ØF 26.7. En sitronerle hunn var på Stråholmen, TE 29.-30.7. Elvesangeren fra Sørumsneset i Bærum, AO satt fremdeles på sin kvist og sang den 19.7. Fra Neiden, Sør-Varanger, FI meldes det om hekking av lappsanger, da to voksne fugler ble sett med fire juvenile 25.7. En svarthodespurv hann ble sett på Nærland, Hå, RO 19.7.Rovterne Sterna caspia Årnestangen, Rælingen, Oslo & Akershus 10. juli 2004. Foto © Ketil Knudsen | Større bilde

Sjøsvalesesongen er her
Havlirer er rapportert med tre fugler trekkende forbi Eggum, Vågan, NO 19.7 og to mot sør forbi Røvær, RO 25.7. Havsvalesesongen har etterhvert kommet igang, uten de store fangstnettene så langt i Sør-Norge. Men de nettene det har blitt gjort forsøk har det blitt fanget noen få individer på kysten av SV-Norge. Beste natt så langt i sesongen var på Utsira da 12 fugler ble fanget natt til 24.7. Stormsvalene er mer fåtallige, men tre fugler har blitt registrert i RO i perioden. En gjenganger som setter rekord hver gang den returnerer om høsten er praktærfugl hannen på Herdla, Askøy, HO. I høst ankom den Herdla 25.7 - til sin 19. overvintring ved øya! Det er rapportert sju vaktler fra Østlandet i perioden, og bare fem åkerrikser fra hele Sør-Norge. Polarmåken som har overvintret på Ølberg, Sola, RO de to siste vintrene har holdt stand gjennom sommeren, og er oppdatert fram til 18.7. En voksen dvergmåke trakk NV forbi Lista, VA 18.7, og tre juvenile var i Tufsingdeltaet, HE 24.7. Svartterner er rapportert med tre fugler på Fokstumyra, Dovre, OP og en på Årnestangen, Rælingen, AO 21.7. Det er også endel splitterner i farten i Sør-Norge, med minst ti rapporterte fra Jæren, sju fra Møringa, VF 24.7 og enkeltindivider fra Hulvik, AO 16. og 17.7 og Jomfruland, TE 20.7. Tre svartstruper ved Sandve, Karmøy, RO 29.7 var antatt å være ungfugler fra en av hele seks par som har hekket på Sør-Karmøy i sommer, i tillegg til de to hekkende parene allerede rapportert fra Utsira. En gresshoppesanger sang i Horne, Stange, HE 19. og 20.7. Vi regner med at denne fuglen ble sjekket godt opp mot stripesanger som har meget lik lyd. Fra Finland rapporteres det om seks stripesangere som har blitt funnet i juli! Det er typisk at stripesangere blir funnet seinere ut på sommeren enn sine andre sangerfrender i natten. Fem båndkorsnebb var i en flokk med ca. 30 furukorsnebb på Hitra, Frøya, ST 27.7.Tundrasnipe Calidris ferruginea på Nærland, Hå, RO 21. juli 2004. Foto © Eirik Nydal Adolfsen | Flere bilder

Trekktendenser
Det har til tider vært gode forhold for å kikke på rastende vadefugler i perioden. Jæren har som alltid de største ansamlingene, og vi nevner tall som 400 polarsniper på Jæren 17.7 og 44 tundrasniper samme sted 18.7. Mange lokaliteter i Sør-Norge kan vise til observasjoner av returtrekkende temmincksniper, dvergsniper, lappspover osv., særlig Årnestangen kan skilte med god artsdiversitet.

Flere hekkinger av sidensvans er registrert så langt sør som på østsiden av Femunden, HE i sommer. Allerede er fugler på vandring i kyststrøk fra NO til MR. Det virker også som om det er noe sig på korsnebbene for tiden. Grankorsnebb rapporteres fra mange kyststrøk. Den største enkeltregistreringen stammer fra Lista, VA 20.7, da minst 500 fugler holdt seg ved fyret.

Publisert 26. juli, oppdatert 30. juli | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008