Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

31. juli til 17. august 2004

Rosenvarsler på Lista
Høsten er i anmarsj og de første trekkfuglene har for lengst begynt den lange turen tilbake til overvintringsområdene. Som vanlig på denne tiden dukker det opp en del sjeldne vadefugler. Vi starter med tre forskjellige alaskasniper i perioden; fuglen fra Stråholmen utenfor Jomfruland, TE holdt stand i ti dager, fram til 7.8. På Kvassheim, Hå, RO dukket en fugl opp 30.7, og den var på plass fram til 2.8. Den siste som ble sett var en kort stund i Orreosen, Klepp, RO 11.8. På Årnestangen, Rælingen, OA ble en polarsvømmesnipe sett 15. og 16.8. Fuglen var voksen og i full overgangsdrakt. En 1. sommer (2K) kaspimåke var på Øra i Fredrikstad, ØF 11. til 15.8. Det er godt mulig at denne fuglen er den samme som var i området sist vinter. Rovterna på Årnestangen lot seg friste av varmebølgen i Sør-Norge, og tilfredstilte fuglekikkere gjennom hele perioden, sist sett 15.8. Mer oppsiktsvekkende var det at en voksen og en 1K hvitvingesvartterne oppholdt seg sammen i Orreosen 15.8. En bieter var innom Lista fyr, Farsund, VA 7.8, mens den etterhvert berømte hvitvingelerka ved Vardø, FI fortsatt holdt seg i området den 14.8. Hele tre sitronerler har blitt sett; en hunn eller 1K på Stråholmen, Kragerø, TE 29.7 til 1.8, en 1K i Orreosen 11.8, og til slutt en 1K (samme som i Orreosen?) i Hagabukta, Sola, RO 14. til 17.8. Periodens beste fugl må nok bli den voksne rosenvarsler hunnen som var på Nordhassel, Farsund, VA 5. til 6.8. En sørnattergal ble ringmerket på Revtangen ornitologiske stasjon, Klepp, RO 14.8, og høstens første busksanger ble fanget og ringmerket samme sted 16.8. En kornspurv var på Gunnarsmyra, Farsund, VA 13.8.Havsvale Hydrobates pelagicus fanget inn for ringmerking på Fedje i Hordaland 3. juli 2004. Foto © Bjarne Andersen.

Fåtallige gjester, salte svaler og fjellmyrløpere
Periodens eneste grålire ble rapportert fra Revtangen, Klepp, RO 31.7, mens havlirer er sett bare i NO; et ind. i Vestfjorden utenfor Røst 31.7 og til slutt to fugler som ble sett fra hurtigruten i Vestfjorden, Vestvågøy 16.8. Havsvalemerking foregår stort sett på Vestlandet for tiden, og minst 180 ind. har blitt fanget for ringmerking på enten Stad, SF, Fedje, HO eller Revtangen, RO i perioden. Den definitivt beste natta var natt til 9.8, da hele 73 fugler ble fanget på Fedje i Nordhordaland. Samme natt tok de 33 fugler på Stad, SF, og en fugl var tidligere merket i Portugal mens en annen stammet fra Storbritannia. Stormsvala er mer fåtallig, og kun to ind. er rapportert ringmerket i Sør-Norge denne perioden. Det var på Lindesnes, VA og Revtangen, RO hhv. 31.7 og 1.8. En stellerand hunn holdt seg på Øyran, Røst, NO 4.8, og kan være den samme fuglen som var på samme lokalitet for to år siden. Den gamle praktærfuglen på Herdla, Askøy, HO holder segt på plass, og ble sist oppdatert 11.8. Lerkefalker utenfor normalt område er rapportert fra Frostadheia, Smøla, MR 13.8 og Reve, Klepp, RO 16.8. En hunnfarget myrhauk var i Haga, Fusa 2.8, og representerer et sjeldent sommerfunn utenfor Hardangervidda i HO. Voll, Klepp, RO og Mønstremyr, Flekkefjord, VA hadde hver sin vepsevåk 13.8. Vaktel har blitt observert med enkeltindivider på Evju i Sauherad, TE fram til 1.8, Klåstad, Larvik, VF 2. til 4.8 og på Gruda, Klepp, RO 7.8. En 1K dverglo var i Orreosen, Klepp, RO 15.8. Høstens første fjellmyrløpere har også dukket opp, og fem ind. har blitt sett i løpet av den siste uka. Den første var en fugl i Kurefjorden, ØF 11. til 13.8, så dukket en meget fotogen fugl opp på Nærland, Hå, RO 12.8 (som holdt seg fram til 16.8). Årnestangen, OA vartet opp med nummer tre den 14.8, mens Bøvre, Larvik, VF og Hafrsfjord, Sola, RO hadde hver sin fugl 16.8. En 2K grønlandsmåke oppholdt seg i Andenes havn, Andøy, NO i perioden 11.7 til 1.8. Hele sju splitterner var på Revtangen, Klepp, RO 31.7. Jomfruland, Kragerø, TE hadde to ind. 6.8, mens Møringa, Horten, VF hadde en 11.8. Svartterner er rapportert fra Klåstad, Larvik, VF 4.8, og to ind. i Horpestadosen, Klepp, RO 7. til 8.8. En snøugle ble rapportert fra Lakadalen, Verdal, NT i perioden 30.7 til 1.8. Skjeldehagen på Utsira, RO hadde besøk av en pirol 15. og 16.8. På Mønstremyr, Flekkefjord, VA ble det sett en juvenil svartstrupe 13.8. Revtangen OS fanget en myrsanger 6.8 og minst 40 rørsangere i perioden. Blant grankorsnebbene som for tiden herjer rundt omkring i landet kan man også være heldig å se noen vingebånd. Båndkorsnebb er registrert med en voksen hann i Merkeskogen på Utsira, RO 12.8, og 2 ind. på Stjørdal, NT 13.8.Ung dverglo Charadrius dubius fanget inn for ringmerking på Stavsenga utenfor Trondheim 28. juli 2004. Foto © Kjetil Aa. Solbakken.

Trekktendenser
Mange arter er i full gang med høsttrekket, og foruten grågjessene så har nok vadefuglene dominert. Tringa-artene (gluttsnipe, sotsnipe, grønnstilk etc.) har vært tildels meget tallrike i visse områder. Enkeltregistreringer på over 40 grønnstilk (Årnestangen) lar seg høre. Grønnstilken har så langt i august å nærmest hatt en invasjonspreget forekomst i Storbritannia. Mer sjelden å se på trekk er dobbeltbekkasinen, men arten er funnet i Klåstadkilen, Larvik, VF 12.8, og Mønstremyr, Flekkefjord, VA 13.8. På høyfjellet samler spurvefuglene seg i flokker nå, før de trekker bort fra hekkeplassene. Fra Hardangervidda rapporteres om mange fjellerkeflokker på over 20 ind. De første trekkende gul-, hauk- og bøksangerne har nå kommet til Vestlandet. Løvsangertrekket har vært i full gang de siste 14 dagene, og de første bevegelsene på rødstjert og gråfluesnapper har også startet. Vi tar også med gode tall på gresshoppesanger som har blitt fanget på Jæren i perioden, der hele 24 ind. har blitt ringmerket. Et annet mer spesielt funn var en 1K gresshoppesanger som ble fanget i Sollien, nærmest midt i Bergen sentrum, 13.8 - som viser at trekkere kan påtreffes nærmest hvor som helst...

Publisert 17. august | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008