Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

25. august til 1. september 2004

Rødfotand og åkersanger
Vi starter med en rørdrum som ble rapportert sittende i vannkanten på et oversvømt jorde på Hadland, Eigersund, RO 30.8. Periodens mest gledelige gjensyn var nok rødfotand hannen som ble funnet i Presterødkilen ved Tønsberg, VF 26.8. Fuglen er trolig den samme som ble observert i Kilen 19. til 21. september 2002. Anda var fortsatt på plass 30.8. Kaspimåken som har vært på Øra, Fredrikstad, ØF siden 11.8 var tilstede fram til skrivende stund, 1.9. Høstens fjerde og femte observasjon av svartglente ble gjort på Teie, Nøtterøy, VF 26.8 og Goksjø, Sandefjord, VF 29.8. Ei dvergterne trakk mot øst forbi Langesundstangen, Bamble, TE 28.8. Hvitvingesvartterna som har holdt seg ved Hilleslandsvatnet på Karmøy, RO siden 22.8 ble sist sett 25.8. To dager etter dukket en 1K (samme?) opp på Ferkingstad ikke langt unna Hillesland. Fuglen var skadet i den ene vingen, uten at den så ut til å ha nevneverdige flygeproblemer av den grunn. Hvitvingehøsten fortsatte den 28. med en 1K som trakk mot sørøst forbi Bastangen, Hvaler, ØF, og en voksen fugl i myting som trakk sørover forbi Revesvingen, Klepp, RO 29.8. Ukens spurvefugl var åkersangeren som ble fanget og ringmerket i Veito på Utsira, RO 30.8. Fuglen utgjør med det landets tidligste høstfunn (forrige var fra Hordaland 2. september 2001), det tredje for Utsira (de to tidligere stammer fra 6. juni 2002 og 31. mai 2004) og trolig det 15. i Norge.Åkersangeren Acrocephalus agricola (til høyre) som ble fanget og ringmerket i Veito på Utsira, RO 30. august 2004. Her er den avfotografert sammen en rørsanger Acrocephalus scirpaceus. Foto © Atle Grimsby | Flere bilder

Terneuke og hauksangertid
Fortsatt moderate tall på grålirefronten da bare fire fugler fra SV-landet, tre fra ST og en fra NO har blitt rapportert i løpet av uka. Havlirer er sett med to ind. som trakk mot nordvest forbi Lista, VA 28.8 og 1 mot sør forbi Skogsøy, HO samme dag. En hunnfarget lappfiskand var et overraskende besøk i Hojemstjønna, Levanger, NT 27.8, mens elleve vepsevåker i VA og to i RO i perioden er over normalen. En 1K polarjo trakk SØ forbi Lista fyr, VA 28.8, mens hele 24 splitterner ble sett på trekk fra samme sted 25.8. Foruten de nevnte hvitvingesvartternene har fem svartterner blitt sett i perioden; 1K Litlerauna, Farsund, VA 25.8, 1K Lista fyr, Farsund, VA 25.8, voksen fugl Brentetangen, Rygge, ØF 28.8, 1K Nesheimvann, Farsund, VA 28. og 29.8 og til slutt en 1K som holdt seg sammen fem dvergmåker i Orrevatnet, Klepp, RO 28. til 30.8. To skogduer ble sett på Ørin, Verdal, NT 28.8 - rimelig langt nord for denne arten hos oss. Årets første hærfugl i Norge ble observert fra 24. til 26.8 på Vabø, Lindås, HO. Det er forøvrig god hauksangertid nå, men i motsetning til de siste åras ekstreme opptreden er tallene mer moderate i år (mindre bruk av lyd ved fangst?). Kun fem fugler fra RO og en fra hhv. VA og ST er rapportert i løpet av uka.

Publisert 1. september, oppdatert 7. september | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008