Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

8. til 14. september 2004

Bleksanger på Titran - en ny art for Norge
Periodens ultimate fugl var uten sammenlikning den voksne bleksangeren som ble fanget og ringmerket på Titran, Frøya, ST 12.9. Om funnet blir godkjent var dette første gang arten ble påvist med sikkerhet i Norge. Til tross for intenst søk i kuling og regnvær den 14.9 ble ikke fuglen gjenfunnet. Bleksanger høres kanskje noe ukjent ut, noe som er ikke så rart da både det norske navnet og selve arten er rimelig "nye". To tidligere underarter av blekspottesanger ble nylig delt opp i to distinkte arter, nemlig bleksanger Hippolais pallida og maurersanger Hippolais opaca. Du kan lese mer om identifikasjonen på Titran ornitologiske stasjon sin hjemmeside her.Bleksangeren Hippolais pallida fanget for ringmerking på Titran, Frøya, ST 12. september 2004. Foto © Magne Myklebust | Flere bilder

Ny gulbrystsnipe på Røst
Rødfotanda som har holdt seg i Presterødkilen, Tønsberg, VF var på plass fram til i alle fall 12.9. Bare tre og en halv måned etter norges første gulbrystsnipe dukket en ungfugl opp på nøyaktig samme plass 12.9. Lokaliteten ligger like ved flyplassen på Røst, NO. Fuglen var også på plass dagen etter. Funnet passer forøvrig godt inn i opptredenen i Europa ellers i høst, der det har blitt sett ti individer siden tidlig i august (med de fleste i Storbritannia selvfølgelig...). Alaskasnipa som ble oppdaget i Havika, Farsund, VA 5.9 holdt seg til den 8. En 1K polarsvømmesnipe ble oppdaget på Revtangen, Klepp, RO 9.9, og holdt seg på lokaliteten i alle fall fram til 14.9. Kaspimåken på Øra, Fredrikstad ble sett fram tom. 12.9. To 1K sabinemåker har blitt sett på sørtrekk i perioden; Øran, Røst, NO 10.9 og Revtangen, Klepp, RO 14.9. Årets første rosenstær i Norge var på Utsira, RO i perioden 9. til 12.9. Fuglen var i juvenil drakt. En gulirisk, også den årets første i landet, ble sett på Stokkelandsåsen, Søgne, VA 11.9.Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius på Revtangen, Klepp, RO i myting fra juvenil til første vinterdrakt. Dette nydelige bildet stammer fra dagen da den ble oppdaget, 9. september 2004. Foto © Christian Tiller | Større bilde

Subrariteter
Sørtrekkende grålirer har blitt observert fra Lista fyr, VA 12.9 (1 ind.), Svellingen, Øygarden, HO 12.9 (2), Revtangen, RO 14.9 (1) og Titran, ST 14.9 (7). En havlire trakk også sørover forbi Revtangen 14.9, mens enkeltfugler ble sett i ØF 13. og 14.9, fire ind. trakk forbi Karlsvikodden, Tønsberg, VF 14.9 og til slutt et ind. forbi Hulvik, Vestby, OA 14.9. Fangstsesongen for havsvale er ferdig i Sør-Norge, men ikke i nord. På Slettnes fyr, Gamvik, FI ble åtte fugler fanget natt til 13.9. En stormsvale gikk i nettet natta etter på samme sted. Stelleranda på Raunen, Hå, RO holder stand, og det samme gjør praktærfuglen på Herdla, Askøy, HO. Hele fem seks vaktler (et kull?) ble sett løpende foran en skurtresker på Tingelstad, Gran, OP 9.9 og en fugl var på Mølen, Larvik, VF 10.9. To myrrikser har holdt seg i Presterødkilen, VF i perioden fra 4. til 11.9. Polarjoer er rapportert fra Laukvik, Vågan, NO 8.9 (1 ind.), Tarva, Bjugn, ST 8.9 (9) og Stad, Selje, SF 11.9 (1). En voksen polarmåke ble sett trekke mot sør fra Titran, ST 14.9. Periodens dvergmåker stammer fra Revtangen 14.9, da tre 1K'er ble sett trekke sørover, fire 1K'er på Hulvik, Vestby, OA 14.9 og til slutt et nordtrekkende ind. forbi Karlsvikodden, Tønsberg, VF 14.9. Den ene av fuglene sett fra Revtangen holdt selskap med sabinemåken som er nevnt ovenfor. Tre splitterner ble sett fra Hulvik, OA 14.9. En 1K svartterne oppholdt seg ved Malaneset i Orrevatnet, Klepp, RO 8.9. Turtelduer er rapportert fra Røst, NO 11. og 12.9 og en fra Titran, ST 12.9. Hærfuglen fra Telavåg, Sund, HO (oppdaget 31.8) ble sist sett 13.9. En isfugl ble sett i Bråsteinvatnet, Sandnes, RO 11.9. Samme dag var en annen fugl innom Ilene, Tønsberg, VF. En svartspett ble hørt i Matningsdal, RO 10.9, drøyt langt vest for denne arten. En 1K hann svartstrupe var på Holmane, Hå, RO 9. til 11.9, mens en voksen hann ble sett i Helvik, Eigersund, RO 11.9. På Hiskjo, Bømlo, HO ble en voksen og en 1K svartstrupe sett 11.9. Kanskje det har vært hekking her i sommer? Den eneste lappiplerka i Sør-Norge i perioden var på Øra, Fredrikstad, ØF 9.9. Elleve nye gresshoppesangere har fått ring om beinet på Reve, RO den siste uka, noe som gjør at årstotalen for stasjonen nå har kommet opp i 46 individer. På Mønstremyr, Flekkefjord, VA ble en enkelt fugl observert i felt 8.9. En myrsanger var på Røst, NO 11.9. Enkeltindivider av hauksanger har blitt rapportert fra Revtangen 10.9, Nordhassel, Farsund, VA 12.9 og Røstlandet, Røst, NO 11. og 12.9. En 1K dvergfluesnapper ble sett på Beiningen, Karmøy, RO 8.9. Minst to rosenfinker holdt seg på Røst, NO 11.9.Hærfugl Upupa epops i sin 14. dag på Telavåg, Sund, HO 13. september 2004. Foto © Frode Falkenberg | Større bilde

Trekktendenser
Høstens første sørtrekkende gulnebblom ble sett fra Skogsøy, Øygarden, HO 12.9. Vi merker oss også at ringgåstrekket pågår for fullt, og de største tallene stammer fra 11.9, da minst 500 fugler trakk forbi både Stad, SF og Revtangen, RO. Det er også god tid for musvåk, noe 41 ind. på Mønstremyr, VA 8.9 understreker. Hele 135 spurvehauker i Matningsdal, Hå, RO 8.9 og 65 på Mønstremyr samme dag forteller også at vår mest tallrike rovfugl beveger på seg for tiden. Til slutt tar vi med at de første kvartbekkasinene har begynt å dukke opp langs kysten.Unge ringgjess Branta bernicla trekkende forbi Håtangen, Hå, RO 11. september 2004. Foto © Eirik Nydal Adolfsen

Publisert 14. september, oppdatert 15. september | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008