Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

15. til 23. september 2004

Balearlirer og sabinemåker i fleng
Trekkende balearlirer er observert på Eftang, Larvik, VF 18.9 (1), Ravn, Larvik, VF 18.9 (2 ind. - trolig inkludert fuglen fra Eftang), Urter, Karmøy, RO 20.9 (1) og Ona, Sandøy, MR 23.9 (1). En voksen svartbrynalbatross rastet halvannen time på Bragefeltet i Nordsjøen, HO 21.9. En dvergflamingo som trakk forbi Lista Fyr, Farsund, VA 20.9 var nok et selsomt skue, og samme fugl ble senere sett forbitrekkende flere steder på Jæren, RO senere samme dag. Fuglen var ikke ringmerket, men antas likevel å være av tvilsom opprinnelse. En voksen hann aftenfalk trakk sør forbi Brentetangen, Rygge, ØF 18.9, mens en ungfugl ble sett på Bragefeltet i Nordsjøen, HO på kvelden 21.9. En rustsnipe holdt seg på Kviljoodden, Farsund, VA 16.-19.9. En 1K alaskasnipe ble sett i Hogtadbukta, Sola, RO på ettermiddagen 16.9, mens periodens overraskende nok eneste polarsvømmesnipe ble sett i Seviga, Farsund, VA 21.9. To svartehavsmåker dukket opp på Jæren, RO 19.9; en 1K ved Søylandsvatnet, Hå og en 2K ved Pollestad, Klepp. Kaspimåken fra forrige periode holdt stand på Øra, Fredrikstad, ØF frem til 22.9. Rekordmange sabinemåker er innmeldt i perioden. Med forbehold om dobbeltregistreringer i Oslofjordområdet er den fylkesvise fordelingen av de til sammen 32 fuglene slik: ØF (4), OA (9), BU (3), VF (2), TE (2), VA (3), RO (3), HO (1), ST (2) og NO (3). Særlig spektakulær var forekomsten i Indre Oslofjord hvor opptil fire 1K ble sett sammen ved Torkilstranda-Håøya, Frogn, OA 21.9. En dvergterne trakk forbi Ravn, Larvik, VF 20.9. En dverglerke ble sett på Slettenes, Gamvik, FI 21.9. En 1K Sitronerle gjestet Utsira, RO 17.9. Minst tre 1K rosenstærer er sett i perioden: 1-2 ind. ble sett flere steder på Lista 17.-19.9. 1 ind. Ona, Sandøy, MR 23.9 og fuglen fra forrige periode holdt stand på Utsira, RO frem til 19.9.Rustsnipe Tryngites subruficollis Kviljoodden, Farsund, VA 16. september 2004. Foto © Morten Kersbergen | Større bilde

Subrariteter
En mandarinand hann gjestet Borrevatnet, Horten, VF 18.9, men kan ha vært samme fugl som tidligere er sett på lokaliteten. En vepsevåk trakk forbi Flekkerøy, Kristiansand, VA 22.9. En Ad. og en 1K lerkefalk ble sett på Ilene, Tønsberg, VF 19.9. En polarmåke trakk forbi Røstlandet, Røst, NO 16.9, mens en voksenfugl ble sett samme sted 17.9. En 2K grønlandsmåke holdt seg på Røstlandet, Røst, NO 17.-19.9. Forrige periodes turteldue fra Røstlandet, Røst, NO holdt seg frem til 19.9. Ellers er minst to ungfugler sett ulike steder på Lista, Farsund, VA frem til 20.9. Ett ind. ble sett ved Nednes, Arendal, AA 21.9, og en annen ble sett på Mølen, Larvik, VF 22.9. Forrige periodes hærfugl fra Telavåg, Sund, HO holdt seg til 19.9. En tretåspett var et uvanlig syn på Lista Fyr, Farsund, VA 16.9. Høstens første tartarpiplerke var på Gunnarsmyra, Farsund, VA 16.9, mens den neste ble sett på Røstlandet, Røst, NO 20.9. En svartryggerle på Træna, NO 19.9 var uvanlig langt nord for årstiden, og det samme må definitivt sies om måltrosten som landet på en fiskebåt nord for Hopen (78°15”N 27°14”Ø) 23.9. Myrsangeren fra forrige periode holdt seg på Røstlandet, Røst, NO frem til 17.9. En annen fugl ble ringmerket på Reve OS, Klepp, RO 18.9. En 1K hauksanger ble fanget på Titran, Frøya, ST 18.9, mens to ind. var på Træna, NO 19.9. Enkeltindivider er også sett på Røstlandet, Røst, NO 16.9 og 18.-20.9. Høstens første gulbrynsanger dukket opp på Nes, Bjugn, ST 15.9, og enkeltindivider av arten er senere sett i Dividalen, Målselv, TR 18.9 (bilde her), Utsira, RO 19.9 (1), Træna, NO 19.9 (1), Revtangen, RO 21.9 og Husøy, NO 22.9 (2). En kjernebiter på Titran, Frøya, ST 19.9 var et uvanlig syn der. Opptil to rosenfinker på vidvanke er også registert på Røstlandet, Røst, NO 17.-20.9. Høstens første dvergspurv var på Røstlandet, Røst, NO 19.9, mens en annen var på Ona, Sandøy, MR 23.9.Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus i Dividalen, Målselv, TR. 18. september 2004. Fuglen var den andre i Norge i høst. Foto © Magnus Irgens | Større bilde

Sjøfugl
Til sammen 79 grålirer er registrert i hhv. VF (2), TE (1), VE (4), RO (9), SF (3), HO (2), MR (52) og ST (6). Havlirer er registrert med 3 ind. forbi Vik, Klepp, RO 19.9, 1 ind. Langesundstangen, Bamble, TE 20.9, 1 ind. Lista Fyr, Farsund, VA 20.9 og 1 ind. Ona, Sandøy, MR 23.9. Mer spektakulær er den sterke forekomsten av stormsvaler. Hele 25 ind. trakk forbi forskjellige steder på Jæren, RO 19.9. Enkeltindivider trakk forbi Hulvik, Vestby, OA og Lista Fyr, Farsund, VA samme dag, mens 4 ind. ble sett på Hårr, Hå, RO 20.9. En havsvale trakk forbi Ravn, Larvik, VF 20.9, og en annen trakk forbi Titran, Frøya, ST 22.9. Også storjo har vært tallrik i perioden og 40 ind. forbi Vik, Klepp, RO 19.9 og 32 ind. forbi Ravn, Larvik, VF 20.9 var høye antall. En 1K polarjo ble sett på Bragefeltet i Nordsjøen, HO 18.9. 2 ind. ble sett på Træna, NO 19.9. 2 ind. trakk forbi Ravn, Larvik, VF 20.9, 1 ind. trakk forbi Karlsvikodde, Tønsberg, VF 21.9 og 1 ind. trakk forbi Titran, Frøya, ST 23.9. En voksen fjelljo trakk forbi Huk, Oslo, OA 19.9, mens ungfugler trakk forbi Hulvik, Vestby, OA 20.9 og Krokstrand, Oslo, OA 21.9. Tre ind. ble sett fra Ravn, Larvik, VF 20.9. Opptil 16 dvergmåker var ved Hulvik, Vestby, OA 19.9 og 10 ind. (trolig flere av de samme) ble sett samme sted 21.9. I tillegg ble 1 ind. sett ved Vik, Klepp, RO 19.9 og seks ind ved Storskjær, Hurum, BU 21.9. En tidlig alkekonge trakk forbi Titran, Frøya, ST 19.9.Turtelduen Streptopelia turtur som har holdt seg på Røstlandet, Røst, NO i perioden 11.-19. september 2004. Foto © Thomas Bentsen | Større bilde

Trekktendenser
Trekket av kortnebbgås er i full gang, og hele 8000 ind. rastet på Ørin, Verdal, NT 19.9. Ringgåstrekket er fortsatt ikke over, og småflokker er registrert flere steder i perioden. Til sammen 183 ind. trakk sørover forbi Stadt, Selje, SF 18.-19.9. 250 ind. trakk forbi Vik, Klepp, RO 19.9 og 50 ind. trakk forbi samme sted 23.9.

Publisert 24. september, oppdatert 13. oktober | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008