Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

24. til 29. september 2004

Gulltrost og tundrapiplerker
Ni sædgjess av underarten rossicus ble sett ved Søylandsvatnet, Hå, RO 25.9.En kanadagås av en av de mindre underartene ble sett i en kortnebbgåsflokk på Ørin, Verdal, NT 26.9. En 1K aftenfalk var på Gunnarsmyra, Farsund, VA 26.9. Rustsnipen på Kviljoodden, Farsund, VA som dukket opp 16.9 ble sett frem til 25.9. Den sterke forekomsten av sabinemåker fortsetter, og anslagsvis 19 fugler ble registrert 24.-27.9 fordelt på følgende fylker: OA (1), VF (1), RO (13), HO (2) og MR (2). Dverglerka fra Slettnes, Gamvik, FI fra forrige periode holdt seg til 25.9, og et annet individ dukket opp ved Tveit, Kristiansand, VA 29.9. Forekomsten av sjeldne piplerker har tatt seg opp, og Røstlandet, Røst, NO kan skilte med både sibirpiplerke og tundrapiplerke 26.9. To tundrapiplerker ble også sett sammen på Ona, Sandøy, MR 29.9. To forskjellige 1K sitronerler ble sett på Røstlandet, Røst, NO henholdsvis 26. og 27.9. En gulltrost ble funnet død etter alt å dømme å ha fløyet på en ledning ved Egersund, Eigersund, RO 28.9. Dagen etter kunne Ona, Sandøy, MR slå i bordet med en feltobservasjon av samme art. En fuglekongesanger på Tjøtta, Alstadhaug, NO 27.9 var også et tidlig funn. Rosenstærene fra forrige periode på Utsira, RO og Ona, Sandøy, MR holdt seg frem til 29.9. En vestlig gråsisik av underarten rostrata ble ringmerket på Utsita, RO 28.9.Tundrapiplerke Anthus gustavi Røstlandet, Røst, NO 26. september 2004. Foto © Martin Eggen | Flere bilder


Gulltrost Zoothera dauma funnet død ved Egersund, Eigersund, RO 28. september 2004. Foto © Johan Tore Rødland | Flere bilder

Subrariteter
Forekomsten av grålire har dabbet av betraktelig, og periodens eneste observasjoner stammer fra Røstlandet, Røst, NO 25.9 (1), Stadt, Selje, SF 25.9 (2), Skogsøy, Øygarden, HO 26.9 (1), Hårr, Hå, RO 27.9 (1) og Utsira, RO 27.9 (1). Til sammen tre stormsvaler og to ubestemte hav-/stormsvaler ble sett trekkende forbi Hårr og Obrestad, Hå 27.9. En tundragås var ved Husvatnet, Øygarden, HO 25.9, mens seks individer ble sett i Gaulosen, Melhus, ST 29.9. En hybrid snøgås x hvitkinngås og en snadderand hann ble sett i Østensjøvatnet, Oslo, OA 25.-27.9. Den faste praktærfuglhannen på Hærdla, Askøy, HO var på plass i hele perioden, og det samme var stellerandhannen ved Kvassheim, Hå, RO som ble sett frem til 25.9. En ung sivhauk gjestet Rønvikjordene, Bodø, NO 24.9, og ett hunnfarget individ trakk ut over havet fra Flekkerøya, Kristiansand, VA 27.9. En voksen havørn fløy forbi Årnestangen, Rælingen, OA 26.9. To vepsevåker trakk forbi Matningsdal, Hå, RO 29.9. En 1K lerkefalk var ved Grudavatnet, Klepp, RO 25.9. En åkerrikse ble funnet død i veikanten på Tiller, Trondheim, ST 24.9. En vannrikse var på Ona, Sandøy, MR 29.9. En dobbeltbekkasin var ved Tjeldstø, Øygarden, HO 25.9. En 2K polarjo trakk forbi Titran, Frøya, ST 28.9. En 1K dvergmåke var i Åkersvika, Hamer, HE 25.9, og en annen 1K ble sett ved Fautøya, Rælingen, OA 26.9. En voksen polarmåke trakk forbi Titran, Frøya, ST 28.9. Trekkende splitterner er registrert ved Eigerøy fyr, Eigersund, RO 25.9, Møring, Horten, VF 26.9 og Hårr, Hå, RO 26.9. En turteldue var på Hellemyra, Farsund, VA 25.9, mens Røstlandet, Røst, NO fikk inn en ny turteldue 26.9. Ett ind. var også på Herdla, Askøy, HO 29.9. En hærfugl ble sett på Nes, Bjugn, ST 29.9.Svartstrupen Saxicola torquata som gjestet Titran, Frøya, ST 25.-26. september 2004. Foto © Kjetil Aa. Solbakken | Større bilde

Enkeltindivider av lappiplerke er registrert på Jomfruland, Kragerø, TE 27.9 og Rogn, Bamble, TE 29.9. Opptil tre tartarpiplerker var på Kviljo, Farsund, VA 24.-28.9. I tillegg ble enkeltindivider observert på Kirkevågen, Lindesnes, VA, 25.9, Røstlandet, Røst, NO 28.9, Ogna, Hå, RO 28.9 og Skomvær fyr, Røst, NO 29.9. Enkeltindivider av svartryggerle er rapportert fra Titran, Frøya, ST 25.-28.9, Røstlandet, Røst, NO 26.9 og Otravik, Karmøy, RO 27.9. I tillegg var longstayeren på Øysand, Melhus, ST på plass frem til 26.9. En juvenil svartstrupe var et sjeldent syn på Titran, Frøya, ST 25.-26.9, mens to trolig lokale fugler ble sett på Stadt, Selje, MR 25.9. En duetrost ble ringmerket i Dividalen, Målselv, TR 24.9. Fire hauksangere er registrert i perioden: Helligvær, Bodø, NO 25.9. Titran, Frøya, ST 25.-26.9. Myken, Rødøy, NO 27.9 og Røstlandet, Røst, NO 27. og 29.9. Gulbrynsangerne har for alvor gjort sitt inntok i perioden, og anslagsvis 15 fugler er registrert: Ona, Sandøy, MR 25.-29.9 (4), Røstlandet, Røst, NO 25.-27.9 (4), Dividalen, Målselv, TR 26.9 (1), Myken, Rødøy, NO 27.9 (1), Hopen, Smøla, MR 28.9 (1), Paradisbukta, Mandal, VA 29.9 (1), Tuå, Hå, RO 29.9 (1), Blikshavn, Karmøy, RO 29.9 (1) og Gjæsingen, Frøya, ST 29.9 (1). En 1K dvergfluesnapper var på Sangvik, Søgne, VA 26.9. Fem skjeggmeis var på Ilene, Tønsberg, VF 26.9, mens to individer fortsatt holdt stand på Søylandsvatnet, Hå, RO 29.9. En 1K tornskate var på Røstlandet, Røst, NO 25.-26.9. Enkeltindivder av svartkråke er sett i Frognerparken, Oslo, OA 25.-28.9 og ved Ølberg, Sola, RO 25.9. Seks rosenfinker er observert i perioden: Utsira, RO 25.-26.9 (1), Titran, Frøya, ST 25.-26.9 (1), Myken, Rødøy, NO 27.9 (1), Kvalbeinskogen, Hå, RO 28.9 (1) og Ona, Sandøy, MR 28.-29.9 (2). Kjernebiteren fra forrige periode holdt seg på Titran, Frøya, ST frem til 28.9. En 1K hortulan var på Røstlandet, Røst, NO 25.-26.9, mens en annen ble sett på Øyhelle, Vågan, NO 27.9. En dvergspurv ble sett på Røstlandet, Røst, NO 27.9, mens Utsira, RO hadde to individer av arten 29.9.Dvergspurv Emberiza pusilla Røstlandet, Røst, NO 27. september. Foto © Martin Eggen | Større bilde

Publisert 30. september, oppdatert 19. oktober | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008