Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

30. september til 12. oktober 2004

Tykknebbsanger og sultansanger
En svarthalsdykker dukket opp i Kurefjorden, Råde, ØF og holdt seg i perioden 3.-10.10. En svartbrynalbatross trakk nordvest forbi Myken, Rødøy, NO 1.10. En liten kanadagås som viser karakterer som peker mot underarten hutchinsii ble sett sammen med hvitkinngjess i Hustadbukta, Fræna, MR 3.10. Hybriden mellom rødfotand og stokkand som i fjor overvintret ved Røv, Surnadal, MR var tilbake 2.10. En adult brilleand hann var til stede i Lomsebukta Farsund, VA 9.10. Myken, Rødøy, NO fikk besøk av en 1K Steppehauk 30.9.-1.10. En 1K aftenfalk ble sett ved Lista flyplass, Farsund, VA 10.10. En 1K calidus-type vandrefalk ble sett på Ona, Sandøy, MR 4.10. En 1K polarsvømmesnipe ble sett på Kviljoodden, Farsund, VA 7.10. Periodens eneste sabinemåke var en 1K ved Madland havn, Hå, RO 10.10. Dverglerka fra forrige periode holdt seg ved Ryen, Kristiansand, VA til og med 30.9. Røstlandet, Røst, NO fikk besøk av en ny 1K sitronerle 30.9. Sør-Trøndelags første individ av arten (en 1K) ble sett på Halten, Frøya, ST 30.9. En sibirpiplerke var på Røstlandet, Røst, NO 30.9.-4.10 og samme art gjestet også Ona, Sandøy, MR 6.10. To tundrapiplerker ble sett på Røstlandet, Røst, NO 30.9 og ett ind. holdt seg til 4.10. En 1K bruntrost ble ringmerket på Halten, Frøya, ST 10.10. En ubestemt skogtrost ble sett en kort stund på Røstlandet, Røst, NO 30.9. En starrsanger ble fanget inn for ringmerking på Pedlestemmen, Utsira, RO 30.9. En busksanger ble ringmerket på Reve OS, Klepp, RO 11.10. Norges første tykknebbsanger ble fanget og ringmerket i Søre Merkeskogen på Utsira, RO 6.10 og ble også sett 8.10. Nord-Europas første sultansanger (en 1K) ble ringmerket på Sula, Frøya, ST 3.10 og ble sett frem til 8.10. Høstens andre fuglekongesanger ble sett i en hage på Ona, Sandøy, MR 1.10, mens den tredje holdt seg på Titran, Frøya, ST 6.-7.10. Forrige periodes rosenstær fra Utsira, RO holdt seg i hele perioden, og fuglen på Ona, Sandøy ble sett frem til 9.10. En ny 1K dukket opp på Røstlandet, Røst, NO 1.-5.10. Polarsisiker av underarten hornemanni ble ringmerket på Titran, Frøya, ST 3.10. og 12.10, og bilder av en fugl fra Røstlandet, Røst, NO 30.9 gir grunn til å tro at underarten også har gjestet denne lokaliteten.Tykknebbsanger Acrocephalus aedon Søre Merkeskogen, Utsira, RO 6. oktober 2004. Foto © Atle Grimsby | Flere bilder


Sultansanger Sylvia crassirostris Sula, Frøya, ST 5. oktober 2004. Foto © Magne Myklebust | Flere bilder

Subrariteter
En voksen gulnebblom i sommerdrakt ble sett på Jomfruland, Kragerø, TE 3.10. En dvergdykker på Røstlandet, Røst, NO 4.10 var første funn for lokaliteten. Trekkende enkeltindivider av grålire er observert forbi Stadt, Selje, SF 2.10 og Ravn, Larvik, VF 5.10. Høstens første dvergsvaner (to ad.) dukket opp i Orreosen, Klepp, RO 11.10. Tre grønlandske tundragjess var i Orreosen, Klepp, RO 5.10. En mandarinand hann var i Mjøsa ved Gjøvik, OP 8.-9.10, mens en hunnfarget fugl var i Årnesbukta, Sauherad, TE 9.-10.10. Snadderender er rapportert fra Drammenselva, Nedre Eiker, BU (M 2.10), Vasshusvatnet, Klepp, RO (2M og 2F 3.10), Syre, Karmøy, RO (M 4.10), Røstlandet, Røst, NO (M 5.10), Ridal, Karmøy, RO (M 10.-14.10). En ung sivhauk trakk forbi Reve, Klepp, RO 10.10. Sene vepsevåker er observert ved Gylland, Flekkefjord, VA 3.10 og Marum, Sandefjord, VF 3.10. En 1K lerkefalk ble sett ved Folkestad, Bø, TE 6.10. Enkeltindivider av vannrikse er observert ved Havsund, Dønna, NO 1.10, Altevatnet, Dønna, NO 3.10 og Nes, Bjugn, ST 9.10. En ad. og 2 1K polarjo var på Gjæsingen, Frøya, ST 30.9, og en ad. ble sett også 1.10. Trekkende enkeltindivider av fjelljo er observert ved Jomfruland, Kragerø, TE 2.10 (1K), Møringa, Horten, VF 3.10 (2K), Botnerbaugen, Rygge, ØF 5.10 (2K) og Møringa, Horten, VF 5.10 (2K) og 6.10 (1K). Dvergmåker er registrert på følgende lokaliteter: Nesheimvann, Farsund, VA 3.10 (tre 1K), Lista Fyr, Farsund, VA 5.10 (fire ind.), Kvassheim, Hå, RO 5.10 (tre ind.), Lista Fyr, Farsund, VA 6.10 (fire ind.), Botnerbaugen, Rygge, ØF 5.10 (en ad.), Møringa, Horten, VF 6.10 (en 1K), Fiskumvatnet, Øvre Eiker, BU 7.10 (ett ind.), Ona, Sandøy, MR 9.10 (en 1K) og Hamnesleira, Alstadhaug, NO 10.-12.10 (en 1K). En ad. polarmåke var på Jomfruland, Kragerø, TE 4.10. En noe sen splitterne trakk forbi Møringa, Horten, VF 2.10. En polarlomvi rastet kort i Emmerstadbukta, Vestby, OA 5.10. Enkeltindivider av skogdue er registrert på Utsira, RO 2.10, Tengesdal, Bjerkreim, RO 7.10 og Reve, Klepp, RO 9.10. To nye turtelduer ble sett på Røstlandet, Røst, NO 30.9 og ett ind. var på samme sted 2.-3.10. Enkeltindivider er også sett på Obrestad, Hå, RO (30.9), Titran, Frøya, ST (2.10) og Jåbekk, Mandal, VA (10.-11.10). En isfugl var på Årnestangen, Rælingen, OA 2.10, mens en hærfugl er observert ved Elnesvågen, Fræna, MR 10.10.Tartarpiplerke Anthus novaeseelandiae Utsira, RO 7.-12. oktober 2004. Foto © Christian Tiller | Flere bilder

Anslagsvis 17 tartarpiplerker er sett i perioden, og fugler er sett på følgende lokaliteter: Utsira 30.9 (1), Røstlandet, Røst, NO 30.9 og 2.-3.10 (1), Havsundet, Dønna, NO 2.-3.10 (1), Lista Fyr, Farsund, VA 2.10 (1), Tjørveneset og Lista Fyr 6.-7.10 (opptil tre ind.), Borrevatnet, Horten, VF 1.-2.10 (1), Titran, Frøya, ST 5.-10.10 (1), Utsira, RO 7.-12.10 (tidligere omtalt som mongolpiplerke), Eftang, Larvik, VF 8.-9.10 (1), Kviljo, Farsund, VA 9.10 (1), Steinsviga, Farsund, VA 9.10 (2), Sandø, Tjøme, VF 10.10 (1), Lista Fyr, Farsund 11.10 (1) og Krogshavn, Bamble, TE 12.10 (1). Opptil to lappiplerker var på Årnestangen, Rælingen, OA 30.9.-2.10, mens Nordhasselbukta, Farsund, VA også hadde besøk av to ind. 2.10. To svartrødstjerter er observert i perioden: En 1K Sirdalsvatn, Sirdal, VA 7.10 og ett ind. Utsira, RO 12.10. En svartstrupe ble sett ved utløpet av Orreelva, Klepp, RO 1.10. To ind. var på Stadt, Selje, SF 2.10. To ind. ble sett i Burmaveien, Karmøy, RO 3.10, mens en ad. og to 1K holdt seg i Kvalvik, Utsira, RO 7.-10.10. To nordlige observasjoner av duetrost tas også med: ett ind. Titran, Frøya, ST 1.10 og tre ind. Prestøya, Frøya, ST 1.10. En ubestemt Locustella-sanger var nok et frustrerende syn på Utsira, RO 2.10. En 1K hauksanger var på Røstlandet, Røst, NO 30.9, mens ett nytt individ dukket opp 2.-4.10. En 1K var også på Titran, Frøya, ST 1.-10.10. Anslagsvis 18 gulbrynsangere er sett fordelt på følgende fylker: VA (2), RO (10), HO (2), ST (1) og NO (3). En Bøksanger ble sett på Røstlandet, Røst, NO 30.9 og en annen på Nesna, NO 1.10. En rekke tristis og `sub-tristis` gransangere er som vanlig rapportert: Mønstermyr, Flekkefjord, VA 30.9 (ringmerket), Røstlandet, Røst, NO 1.10 (to ind. sett i felt), Nes, Bjugn, ST 6.10 (ringmerket) og Utsira, RO 10.10 (sett i felt). Sju dvergfluesnappere er sett i perioden: Halten, Frøya, ST 30.9 (1K), Titran, Frøya, ST 1.10 (2K+), Ona, Sandøy, MR 2.10 (ad. M), Titran, Frøya, ST 5.10 (1K), Røstlandet, Røst, NO 5.10 (1K), Utsira, RO 7.10 og 11.10. De fem skjeggmeisene i Presterødkilen, Tønsberg, VF var på plass 3.10. Tre ind. var på Store Færder, Tjøme, VF 6.-9.10, fem ind. (3 ad. og 2 1K) var i Søylandsvatnet, Hå, RO 7.10 og seks ind. ble sett i Børsesjø, Skien, TE 10.10. En tornskate ble sett på Røstlandet, Røst, NO 30.9, og opptil 2 1K var på samme sted 1.-3.10. En 1K ble også sett i Breivik, Værøy, NO 6.10, og 1 ind. var ved Søylandsvatnet, Hå, RO 7.10. En svartkråke ble sett i Tengesdal, Bjerkreim, RO 6.10. En 1K rosenfink var på Helligvær, Bodø, NO 7.10, mens kjernebiteren på Titran, Frøya, ST biter seg fast, og ble sett frem til 7.10. Dvergspurven fra forrige periode var på plass på Røstlandet, Røst 30.9. Minst ett ind. ble også sett på Utsira, RO 30.9- 6.10. Videre er enkeltindivider rapportert fra Jomfruland, Kragerø, TE 3.10, Bausje, Farsund, VA 9.10, Sula, Frøya, ST 9.10 og Reve OS, Klepp, RO 11.10. Utsira, RO kunne skilte med minst to ind. i perioden 9.-11.10.Bruntrost Turdus naumanni Halten, Frøya, ST 10. oktober. Foto © Hans Einar Ring | Flere bilder

Publisert 14. oktober, oppdatert 28. oktober | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008