Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

13. til 20. oktober 2004

Dverglerke og sibirpiplerker
Svarthalsdykkeren som dukket opp 3.10 var fortsatt på plass ved Kurefjorden, Rygge, ØF 15.-16.10. Brilleand hannen på Lista fra forrige periode var også på plass 13.-16.10. En voksen aftenfalk hann trakk SØ over Mønstermyr, Flekkefjord, VA 13.10. En dverglerke dukket opp på Sula, Frøya, ST 17.10. En sibirpiplerke ble sett på Malaneset, Klepp, RO 19.10, mens en annen ble ringmerket på Utsira, RO samme dag. Landets fjerde og femte fuglekongesanger i høst ble sett på henholdsvis Slekvik, Fredrikstad, ØF 14.10 og Titran, Frøya, ST 16.-17.10. Rosenstæren på Ona, Sandøy, MR var fortsatt på plass 14.10. På Røstlandet, Røst, NO ble en 1K gråsisik av underarten rostrata ringmerket 16.10. En polarsisik av underarten hornemanni ble ringmerket på Titran, Frøya, ST 15.10, og var stasjonens tredje av denne underarten i høst.Sibirpiplerke Anthus hodgsoni Søre Merkeskogen, Utsira, RO 19. oktober 2004. Foto © Atle Grimsby | Flere bilder

Sene dvergfluesnappere i Midt-Norge og mange dvergspurver
En gulnebblom trakk vest forbi Røvær, Haugesund, RO 17.10. Et ind trakk sørøstover forbi Lista Fyr, Farsund, VA 16.10. Forrige periodes dvergdykker på Røstlandet, Røst, NO var på plass 13.-17.10. En sen havlire trakk sør forbi Møringa, Horten, VF 17.10. En stormsvale trakk forbi Hisjo, Bømlo, HO 17.10. En grønlandsk tundragås ble sett i Hå, RO 16.10. Mandarinandhunnen fra forrige periode var på plass i Årnesbukta, Sauherad, TE frem til 19.10, og en annen hunnfugl av samme art var til stede ved Aksellsborg, Gvarv, TE 19.10. Snadderanda på Røstlandet, Røst, NO var på plass 13.-17.10. En hann av samme art var i Østensjøvatnet, Oslo, OA 17.10, mens ett ind. var i Bjårvatnet, Hå, RO 19.10. Stellerandhannen ved Brusand, Hå, RO var på plass frem til 16.10. En sen sivhauk ble sett ved Huk, Oslo, OA 17.10. Vannriksa på Røstlandet, Røst, NO hold stand frem til 15.-17.10, mens ett ind. var på Hammervatnet, Levanger, NT 21.10. En sen dobbeltbekkasin var på Mønstermyr, Flekkefjord, VA 13.10, mens en sen fjelljo var på Røstlandet, Røst, NO ca. 16.10. Noen dvergmåker er også registrert, og enkeltindivider er sett ved Flekkerøya, Kristiansand, VA 14.10 (ad.), Lista Fyr, Farsund, VA 16.10, Obrestad, Klepp, RO 16.10 (ad.) og Rauna, Farsund, VA 18.10 (1K). En 2K Grønlandsmåke var ved Orre, Klepp, RO 15.-16.10. En turteldue var på Herldlevær, Øygarden, HO 14.10. Hærfuglen fra Elnesvågen, Fræna, MR var på plass frem til 15.10, og en annen gjestet Sula, Frøya, ST 16.10.1K dvergfluesnapper Ficedula parva Titran, Frøya, ST 14. oktober 2004. Foto © Magne Myklebust | Større bilde

En tartarpiplerke ble sett på Utsira, RO 14.10 og en annen var på Halten, Frøya, ST 20.10. Tartarpiplerka som tidligere var omtalt som mongolpiplerke var også på plass på Utsira, RO 14.-15.10. To lappiplerker ble sett på Mønstermyr, Flekkefjord, VA 13.10. En fossekall var et sjeldent syn på Utsira, RO 17.10. En sen buskskvett var på Røstlandet, Røst, NO 19.10. Relativt mange svartstruper er rapportert i perioden, og det synes som om den norske bestanden er i fremgang. Minst åtte ind var på Stadtlandet, Sejve, SF i perioden. Ellers er fugler sett på Hiskjo, Bømlo, HO 15.10 (to ind.), Kviljo, Farsund, VA 17.10 (ett par), Mjåvatn, Karmøy, RO 18.10 (ett par), Mølen, Larvik, VF 19.10 (en 1K) og Mønstermyr, Flekkefjord, VA 19.10 (ett ind.). Nordlige observasjoner av duetrost kommer fra Røstlandet, Røst, NO 16.-17.10, Sula, Frøya, ST 17.10 og Halten, Frøya, ST 19.10. En hauksanger som ble ringmerket på Reve OS 30.9 holdt seg i nærområdet frem til 19.10. Det begynner å bli lenger mellom gulbrynsangerne og periodenes eneste fugler var enkeltindivider fra Granjordet, Risør, AA 14.10 og Byskogen skole, Tønsberg, VF 15.10. Gransangere av underarten tristis er rapportert fra Mønstermyr, Flekkefjord, VA 13.10, Myken, Rødøy, NO 13.-14.10, Røstlandet, Røst, NO 15.10 og Mølen, Larvik, VF 16.-17.10 (to ind.). Alle periodens dvergfluesnappere stammer overraskende nok fra Midt-Norge, der en 1K ble ringmerket på Titran, Frøya, ST 14.10, en hunnfarget fugl var på Ona, Sandøy, MR 16.10, og en hunnfarget fugl ble sett på Sula, Frøya, ST 18.10. En sen svarthvitfluesnapper var på Røstlandet, Røst, NO 19.10. To skjeggmeis var på Søylandsvatnet, Hå, RO 15.10, mens ett ind. var på Ilene, Tønsberg, VF 15.10. Enkeltindivider av svartkråke er sett på Søgnejordet, Søgne, VA 11.-12.10. Tjomesemoen, VA 14.10, Jørgensløkka, Asker, OA 14.10 og Reve, Klepp 15.10. Stillitsene har begynt å røre på seg, og noen fugler er sett lenger nord en vanlig. Ett ind. Giske, Giske, MR 16.10, to ind. Ona, sandøy, MR 16.10 og ett ind. Tynes, Levanger, NT 14.10. En kjernebiter var på Tuå, Hå, RO 19.10. Høstens første vierspurv kom sent men godt, og ble sett ved Ogna, Hå, RO 18.10. Anslagsvis sju dvergspurver er sett i perioden: Ett ind. var på Mønstermyr, Flekkefjord, VA 13.10. Ett ind. Orrevatnet, Klepp, RO 16.-19.10. Ett ind. Titran, Frøya, ST 16.10. Ett ind. Røstlandet, Røst, NO 17.10. Tre enkeltindivider ble dessuten sett på Utsira, RO i perioden 17.-19.10.Sidensvans Bombycilla garrulus Nedre Eidfjord, Eidfjord, Hordaland 20. oktober. Foto © Alf Tore Mjøs | Større bilde

Invasjonsarter
Flere boreale barskogsarter er for tiden i bevegelse i større antall enn normalt. Mest påfallende er dompapinvasjonen langs vestkysten og i Sør-Norge, som trolig er den største som noensinne er registrert. For eksempel ble 500 ind. sett på Utsira, RO 17.10 og 790 ind. trakk forbi Jomfruland, Kragerø, TE 18.10. Fuglene har en uvant fluktlåt som kan minne om båndkorsnebb, og observatører bør i disse dager ha dette i bakhodet før de identifiserer en forbiflygende båndkorsnebb. Videre synes dompaphannene å ha en mer intens rød farge enn våre hjemlige fugler, og de antatt å være av østlig opphav selv om dette foreløpig kun er spekulasjoner. Høye antall for årstiden av sidensvans er også rapportert fra Sør-Norge. Hele 2800 fugler ble sett på Mønstermyr, Flekkefjord, VA 19.10, mens 2000+ fugler var på Nordlia, Østre Toten, OP 17.10. Flere andre flokker på over 1000 individer er også rapportert. Uvanlige høye antall av trekryper og stjertmeis er også rapportert fra de fleste trekklokaliteter langs kysten. Gode antall av polarsisik er også registrert i gråsisikflokkene i høst, og 99 ringmerkede individer på Nes, Bjugn, ST er verdt å trekke frem i denne sammenheng. Massive antall av grankorsnebb har også vært i bevegelse de siste dagene, og hele 3200 fugler trakk forbi Mønstermyr, Flekkefjord, VA 19.10. Lappspurv har også vært uvanlig tallrik langs vestkysten i oktober.

Publisert 22. oktober, oppdatert 28. oktober | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008