Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

21. til 27. oktober 2004

Gråseiler og mongolpiplerke på Jæren
Svarthalsdykkeren i Kurefjorden, Råde, ØF var fremdeles på plass ved Tasken 26.10. Hordalands første amerikablesand var en hann som oppholdt seg på Herdla, Askøy, HO 23.-27.10. Brilleandhannen på Lomsesanden, Farsund, VA var på plass 23.10. Periodens høydepunkt var en gråseiler over Kvalbeinskogen, Hå, RO 24.10. Funnet må ses i sammenheng med en sterk forekomst av arten i Storbritannia og i Nord-Europa de siste to ukene. Kun to dager senere slo Jæren til for fullt igjen da en mongolpiplerke dukket opp på Brusand, Hå, RO 26.10. En ny sibirpiplerke dukket opp i Nordvik, Utsira, RO 23.10. En sen busksanger ble sett i Orreskogen, Klepp, RO 24.10. En gransanger av underarten tristis ble ringmerket på Borrevatnet, Horten, VF 23.10. Det har vært mange rapporter om slike gransangere i høst, og gode råd for identifikasjon av denne underarten kan leses her. En rødtoppfuglekonge hann ble ringmerket på Øye, Kvinesdal, VA 22.10. Hele fire nye 1K rosenstærer dukket også opp i perioden: Sula, Frøya, ST 23.10, Brekkavatnet, Bjugn, ST 24.10, Bryne, Bryne, RO 24.-27.10 og Nordhasselsanden, Farsund, VA 27.10.Amerikablesand Anas americana Herdla, Askøy, HO 24. oktober 2004. Foto © Eirik Nydal Adolfsen | Flere bilder

Subrariteter
En gulnebblom trakk sør forbi Møringa, Horten, VF 22.10, og hele 14 ind. rastet utenfor Ona, Sandøy, MR 23.10. En havlire trakk nordvest forbi Lista Fyr, Farsund, VA 21.10. To fabalis sædgjess var i Hustadosen, Fræna, MR 24.10. En voksen albifrons tundragås var på Skjeberg, Sarpsborg, ØF 24.10. En sen ringgås holdt seg i Taravika, Karmøy, RO siden forrige periode og frem til 24.10. Snadderandhannen var på plass i Østensjøvatnet, Oslo, OA 22.10. En taffeland hunn var på Nomevatn, Nome, TE 22.10. Fuglen har hatt tilhold på lokaliteten siden 10.10. En annen hunn var på Strandsjøen, Åsnes, HE 24.10. Den faste praktærfuglhannen på Herdla, Askøy, HO var også på plass i perioden. Hele 15 rapphøner var ved Utne, Fredrikstad, ØF 25.10, og dette er trolig et resultat av lokale utsettinger. En nordlig sivhøne var i Fræna, MR 24.10. Den 2K grønlandsmåken på Håtangen, Hå, RO var på plass 23.10. En turteldue ble sett på Forstranda, Meløy NO 26.10. En hubro fanget i vanlig småfuglnett 23.10 var helgas storfangst på Titran, Frøya, ST. Sene tårnseilere er sett på Hodne, Klepp, RO 21.10 og Kleveåsen, Mandal, VA 23.10.  En hærfugl ble sett på Forstranda, Meløy NO ca. 23.10. En tartarpiplerke var på Titran, Frøya, ST 21.10. Enkeltindivider var på Siratun, Utsira, RO 22.10 og Vågsvollvika, Farsund, VA 24.10, mens to ind. ble sett sammen ved Veito sør, Utsira, RO 25.10. Noen svartryggerle er også sett i perioden: Stavasanden, Karmøy 23.10 (1 ind.), Tarevika, Karmøy 23.10 (1 ind.), Lista, Farsund, VA 23.10(1 1K), Hvasser, Tjøme, VF 26.10 (1 ind.) og Kviljosanden, Farsund, VA 26.10 (1 ad.). Hele sju svartrødstjerter er sett i perioden: Jomfruland, Kragerø, TE 23.10 (1K M), Stava, Karmøy 23.10 (ad. M), Lista, Farsund, VA 23.10 (2 ind.), Granjordet, Risør, AA 25.10 (hunnfarget), Ydstebøhavn, Kvitsøy, RO 24.10 (hann) og Vågsvollvika, Farsund, VA 24.10 (1 ind.). En svartstrupe var på Mølen, Larvik, VF 23.10, mens fem ind ble sett på Stadtlandet, Selje, SF 23.10. Siden 14.10 er hele 11 forskjellige fugler sett i dette området. En sen sivsanger ble sett på Nordbø, Kvitsøy, RO 24.10, og en sen hauksanger ble ringmerket på Lista, Farsund, VA 23.10. Skjeggmeiser har begynt å røre på seg og fugler er sett på følgende lokaliteter: Moutmarka, Tjøme, VF 25.10 (3 ind.), Børsesjø, Skien, TE 24.10 (8 ind.), Borrevatnet, Horten, VF 23.10 (hørt), Lista, Farsund, VA 23.10 (3 ind.), Presterødkilen, Tønsberg, VF 24.-25.10 (11 ind.) og Randøya, Kristiansand, VA 27.10 (5 ind. trakk vest). En nøttekråke var et uvanlig syn på Håbafjell, Sandnes, RO 25.10. Svartkråka på Tjomsemoen, VA var på plass 24.10. Tre polarsisiker var på Fornebu, Bærum, OA 24.10. Enkeltindivider av konglebit ble sett i Haltdalen, Holtålen, ST 23. og 24.10, og i Skogn bygdealmenning, Levanger, NT 26.10. En ny dvergspurv var på Titran, Frøya, ST 23.-24.10, mens ett ind. var på Nordhasselsanden, Farsund, VA 27.10.Hubro Bubo bubo Titran, Frøya, ST 23. oktober. Foto © Kjetil Aa. Solbakken | Større bilde

Ingen mongolpiplerke på Utsira likevel
Artstilhørigheten til den antatte mongolpiplerken på Utsira 7.-12.10 har vært debattert siden fuglen dukket opp, og årsaken til dette er mønsteret på fuglens mellomdekkere som entydig peker mot tartarpiplerke. Debatten her på berget hadde vel egentlig konkludert med at fuglen var en god mongolpiplerke, men redaksjonen i Fugler.no har nå fått en uttalelse fra piplerkeekspert Per Alström. Hans konklusjon er at fuglen bør betraktes som en tartarpiplerke! Han skriver blant annet at karakterer som nebb, mellomdekkere, bukfarge, issestreking og ryggstreking alle tyder på tartarpiplerke. Denne uttalelsen er i sin helhet gjengitt her (Per Alström i brev).

Publisert 27. oktober, oppdatert 1. november | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008