Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

28. oktober til 7. november 2004

Ny brilleand og to vannpiplerker
Svarthalsdykkeren i Kurefjorden, Råde, ØF ser ut til å ha slått seg til ro, og var på plass ved Tasken frem til 5.11. En liten kanadagås holdt seg sammen med kortnebbgjess ved Storøya, Selbu, ST 30.10.-5.11. Fuglen er trolig identisk med parvipesen som er sett i Nord-Trøndelag i vår og tidligere i høst. Amerikablesandhannen på Herdla, Askøy, HO fra forrige periode ble sett frem til 7.11. En voksen brilleand hann dukket opp på Jomfruland, Kragerø, TE 30.10, mens brilleandhannen på Lista, Farsund var på plass i Lomsebukta 1. november. En 1K steppehauk trakk nordover forbi Kolnes, Sola, RO 30.10. Høstens første vannpiplerke dukket opp i Steinsviga, Farsund, VA 30.-31.10, og et annet individ var ved Nordhasselstrand, Farsund, VA 3.11. Periodens eneste sibirske nasjonale sjeldenhet var en fuglekongesanger i Reveskogen, Klepp, RO 2.11.Vannpiplerke Anthus spinoletta Steinsviga, Farsund, VA 31. oktober 2004. Foto © Vegard Bunes | Større bilde


Kjempeinvasjon av konglebit i Sør-Norge
En voksen gulnebblom trakk over Revestasjonen, Klepp, RO 7.11. To dvergdykkere er sett i Nord-Trøndelag. Henholdsvis i Kanalen, Nærøy, NT 2.11 og Halsøen, Stjørdal, NT 7.11. En havsvale ble sett fra Møringa, Horten, VF 7.11. En voksen dvergsvane var på Hunnestad, Vikna, NT 29.10, og en annen var i Kallaksjøen, Trøgstad, ØF 4.-6.11. En tundragås hadde tilhold i Glomma ved Kongsvinger, Hedmark 30.10. En hunnfarget snadderand lå i Nesheimvann, Farsund, VA 30.10, mens hannen på Røstlandet, Røst, NO fremdeles var på plass 6.11. Den faste praktærfuglhannen på Herdla, Askøy, HO var på plass 29.10-6.11, mens en hunn lå ved Skansen i Trondheim sentrum, Trondheim, ST 3.-5.11. En hann lå også i Straumen, Inderøy, NT 6.11. Stellerandhannen ved Raunen, Hå, RO var til stede 1.11. Vi tar også med noen observasjoner av lappfiskand: Karlsøy, Sarpsborg, ØF 30.10 (en FF), Kalandsviken, Bergen, HO 31.10 (en F), Leksosen, Stjørdal, NT 3.11 (en M), Hellesjøvann, Aurskog, ØF 6.11 (1F) og Børsesjø, Skien, TE (2 FF). En sen strandsnipe var på Obrestad, HÅ, RO 29.10. Den 2K grønlandsmåken som har holdt seg i Hå, RO ble sett ved Sør-Reime 1.11. En voksenfugl ble sett Tønsvika, Tromsø, Troms 6.11. Noen polarmåker er også rapportert fra Sør-Norge: Farsund, VA 28.10 (1K trakk SØ ved Lista Fyr og ble senere sett i Borshavn), Stadt, Selje, SF 30.10 (1K), Ølberg, Sola, RO 31.10 (4K), Raunen, Hå, RO 1.11 (1K), Ølberg, Sola, RO 2.11 (1K) og Obrestad Havn, Hå, RO 6.11 (ad. trakk N). En sen rødnebbterne ble sett i Vedavågen, Karmøy, RO 29.10. En lomvi var i Maridalsvatnet, Oslo, OA 30.10. En sen turteldue var på Nærland, Hå, RO 1.11. Sene tårnseilere er sett ved Kvalbeinskogen, Hå, RO 31.10 (ett ind.), og Kvassheim, Hå, RO 1.11 (ett ind.). En mulig gråseiler fløy nordover langs Karmøysundet, Karmøy, RO 28.10. Periodens eneste isfugl ble sett på Ilene, Tønsberg, VF 30.10.Ung hann konglebit Pinicola enucleator Revtangen, Klepp, RO 6. november 2004. Foto © Morten Kersbergen | Flere bilder

En trelerke ble sett ved Lista Fyr, Farsund, VA 7.11. Hele åtte tartarpiplerker er sett i perioden: Havika, Farsund, VA 29.-30.10 (1 ind.), Jæren, RO 29.-30.10 (2 ind.), Nordhasselsanden, Farsund VA 30.10 (1 ind.), Nesheimsanden, Farsund, VA 30.10 (1 ind.), Moutmarka, Tjøme, VF 3.11 (1 ind.), Mølen, Larvik, VF 6.11 (1 ind.) og Beiningen, Karmøy, RO 7.11 (1 ind.). Hele 41 vintererler ble sett på Jæren, RO 30.10 og Lista, Farsund, VA hadde 30+ ind. samme dag. Også svartrødstjert har vært tallrik i perioden med 16 rapporterte fugler: Jæren 30.10 (2 ind.), Lista, Farsund, VA 30.10 (7 ind.), Asmaløy, Hvaler, ØF 30.10 (1 ind.), Ølberg, Sola, RO 2.11 (1 ind.), Revekai, Klepp, RO 2.11 (2 FF), Lista Fyr, Farsund, VA 6.11 (1 ind.) og Lista Fyr, Farsund, VA 7.11 (2 ind.). Svartstrupe er forsatt relativt tallrik langs kysten av Sørvestlandet og følgende observasjoner er gjort: Jæren, RO 30.10-6.11 (opptil 3 ind.), Lista, Farsund, VA 30.10-6.11 (opptil 2 ind.), Hårr, Hå, RO 1.11 (en ad M), Tarevika, Farsund 7.11 (1 ind.) og Ervik, Standt 30.10-6.11 (minst 3 ind.). En meget sein hagesanger hadde tilhold i Laukvik, Vågan, NO 1.-7.11. Skjeggmeis er sett på følgende steder: Viste, Randaberg, RO 30.10 (1F), Lista, Farsund, VA 30.10 (2 ind.), Børsesjø, Skien, TE 31.10-6.11 (7+ ind.), Fornebo, Bærum, OA 31.10-7.11 (Opptil 15 ind.), Lista Fyr, Farsund, VA 6.11 (5 ind.), Presterødkilen, Tønsberg, VF 7.11 (12+ ind.) og Skeie, Mandal, VA 7.11 (1 ind.). Svartkråka i Frognerparken, Oslo, OA var på plass 7.11. To pilfinker var på Lauvøya, Vikna, NT 28.10, mens en hybrid mellom gråspurv og pilfink ble sett i Nesseby, FI 30.10. En stillits ved Stiklestad, Verdal, NT 30.10 hadde kommet noe nord for sitt normale utbredelsesområde. Uvanlig store mengder konglebit er registrert i Sør-Norge i perioden. De første fuglene (20 ind.) var på Forbordsfjellet, Stjørdal, NT 30.10, men dette er ikke spesielt uvanlig. 31.10 trakk ett ind. forbi Mønstermyr, Flekkefjord, VA. Samme lokalitet fulgte opp med tre ind. 2.11, og 3.11 kunne Store Færder, Tjøme, VF notere seg med ett ind. Lørdag 6.11 løsnet det fullstendig og hele 850 ind. trakk forbi på Jæren, RO. Mønstermyr, Flekkefjord, VA hadde 110 ind denne dagen og Lista Fyr, Farsund, VA hadde 66 ind. Også dagen etter kunne tosifrede antall noteres flere steder langs kysten av Sør- og Sørvestlandet, men etter dette har det dabbet kraftig av. En sen dvergspurv ble ringmerket på Bømyra, Randaberg, RO 30.10.

Operasjon nana
Operasjon nana er en koordinert innsats av mange ornitologer som går ut på å saumfare så mye som mulig av sandstrendene på Jæren i løpet av en enkelt dag. Målsettingen er å finne landets første ørkensanger (Sylvia nana), som av noen forventes å dukke opp i nettopp dette habitatet på seinhøsten. Første del av operasjon nana gikk av stabelen på Jæren lørdag 30. oktober. På sedvanlig vis glimtet ørkensangeren med sitt fravær, men en lang rekke andre interessante observasjoner ble gjort. Noen av dem er nevnt over, men alle tallene presenteres her for oversiktens skyld: Myrhauk 3, steppehauk 1, spurvehauk 16, musvåk 1, vandrefalk 4, tundralo 102, kvartbekkasin 7, polarmåke 1, tårnseiler 1, fjellerke 3, låvesvale 4, tartarpiplerke 2, skjærpiplerke 250+, vintererle 41, linerle 59, gjerdesmett 260, rødstrupe 150+, svartrødstjert 2, rødstjert 1, buskskvett 1, svartstrupe 3, steinskvett 22, ringtrost 2, duetrost 2, munk 1, gransanger 3, løvsanger 1, stillits 9, lappspurv 9 og snøspurv 28.

Publisert 10. november | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008