Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

8. til 21. november 2004

Ismåke og to rørdrummer
To rørdrummer er sett i perioden. Ett individ ble sett nord for Orreosen i Orrevatnet, Klepp, RO 21.11, og en annen ble sett ved Gjellumvannet, Asker, OA samme dag. Amerikablesanda på Herdla, Askøy, HO ble sett frem til 13.11. Brilleandhannen fra forrige periode har holdt stand i Lomsebukta, Farsund, VA. 6.11 fikk den selskap av en annen hann, og begge fuglene holdt seg på lokaliteten ut perioden. En hybrid mellom lappfiskand og kvinand lå ved Sjursøya, Oslo, OA 21.11. En ubestemt bekkasinsnipe ble sett på Sør-Reime, Hå, RO 21.11. En 1K ismåke ble sett mens den spiste på slakteavfall fra rådyr nær stranden i Fevåg, Rissa, ST 21.11. En vannpiplerke holdt seg på Hvasser, Tjøme, VF 14.-20.11. Samme art ble sett på Stavestø, Farsund, VA 21.11, og samme fugl ble senere sett på Lista Fyr, Farsund, VA 23.-24.11. På Mønstermyr, Flekkefjord, VA ble det ringmerket en 1K hann gråsisik av underarten rostrata 19.11.Svartrødstjert Phoenicurus ochruros Karlsvika, Tønsberg, VF 15. november 2004. Foto © Anders Hangård | Større bilde


Subrariteter
En islom var på Jomfruland, Kragerø, TE 17.11, og samme lokalitet hadde også en gulnebblom 13.11. Hele 13 dvergdykkere var i Grudavatnet, Klepp, RO 10.11. Lenger nord er enkeltindivider sett på Halsøen, Stjørdal, NT 9.11, Gjølmesøra, Orkdal, ST 14.11 og Levangersundet, Levanger, NT 18.11. En knoppsvane ble sett ved flyplassen i Hammerfest, Hammerfest, FI 8.11. Tre voksne dvergsvaner var i Orreosen, Klepp, RO 21.11, og en sædgås var samme plass 11.11. En østlig tundagås gikk sammen med kortnebbgjess i Alfnesfjæra, Levanger, NT 9.11, mens sju tundragjess som trolig var av den grønlandske underarten ble sett i Giske, MR 19.11. En ringgås ble sett mellom Skeie og Vik, Klepp, RO 21.11. En mandarinand hunn ble sett ved Jørpeland, Strand, RO 20.11. En hann var dessuten i Lillevannet, Ålesund, MR samme dag. 11 hanner og en hunn taffeland lå i Mosvatnet, Stavanger, RO 10.11. En hann lå i Gunnekleivfjorden, Porsgrunn, TE 17.11. Praktærfuglhannen på Herdla, Askøy, HO var som vanlig på plass i perioden, mens en annen hann var i Egersund havn, Eigersund, RO 15.-20.11. Hele seks myrhauker (en hann og fem hunnfargete) ble sett ved Ergavatnet, Klepp, RO 16.11. En rapphøne ble observert ved Husum, Stokke, VF 10.11. Hele 21 vannrikser ble sett i Ørslandskilen, Lillesand, AA 20.-21.11. På grunn av isforholdene har de vanligvis svært smygete riksene blitt mer eksponerte, og 12 av fuglene ble ringmerket. En sivhøne var i Lillevannet, Ålesund, MR 20.11. To seine brushaner ble sett i Orreosen, Klepp, RO 14.11. En 2K dvergmåke trakk sørover forbi Møringa, Horten, VF 11.11. En sein 1K sildemåke ble sett ved Tollboden, Fredrikstad, ØF 16.11. En 1K grønlandsmåke ble sett ulike steder på Lista, Farsund, VA 13.-20.11. En annen 1K var i Egersund havn Egersund, RO 21.11. Den 4K polarmåken på Ølberg, Sola, RO var på plass 15.11.Hunnfarget konglebit Pinicola enucleator drept mot vindu Stavanger, RO 17. november 2004. Foto © Vegard Ankarstrand Larsen | Flere bilder

En fjellerke var på Roald, Vigra, MR 19.11. En sein sandsvale var i Taravika, Karmøy, RO 8.11, og ei sein låvesvale fløy forbi Nærland, Hå, RO 11.11. En tartarpiplerke var på Nesheimsanden, Farsund, VA 16.11 og Husebysanden, Farsund, VA 21.11. Til sammen 10 vintererler ble sett på ulike lokaliteter langs Jærstrendene, RO 21.11. En meget sein blåstrupe ble sett ved Årefjorden, Rygge, ØF 21.11. Sju svartrødstjerter er rapportert fra perioden: Lista Fyr, Farsund, VA 8.11 (1K hann), Lista Fyr, Farsund, VA 13.11 (to ind.), Karlsvika, Tønsberg, VF 15.11 (en hunnfarget), Husebysanden, Farsund, VA 21.11 (ett ind.), Stavesanden, Farsund, VA 21.11 (en hunn) og Kvassheim, Hå, RO 21.11 (en 1K). Anslagsvis 11 svartstruper er også observert: Lista Fyr, Farsund, VA 8.11 (ett ind.), Ågotnes, Fjell, HO 18.-19.11 (en hann), Hiskjo, Bømlo, HO 20.11 (ett ind.), Stavesanden, Farsund, VA 21.11 (en hann), Kvassheim, Hå, RO 21.11 (en hunn), sør for Obrestad Fyr, Hå, RO 20.11 (ett ind.) og Stadt, Selje, SF 20.11 (fem ind.). En sein ringtrost var på Røstlandet, Røst, NO 13.11. Seine duetroster er også sett på Revestasjonen, Klepp, RO 8.11 (ett ind. ringmerket) og Jølle, Farsund, VA 21.11 (ett ind.). Seine møllere er registrert ved Hunstad, Bodø, NO 9.-14.11 og Jomfruland, Kragerø, TE 13.-14.11. Seine gransangere er sett ved Eigerøy Fyr, Eigersund, RO 20.11 og Kattem, Trondheim, ST 20.11. Mulige tristis gransangere ble dessuten sett ved Fornebo, Bærum, OA 13.11 (ett ind.), Nordhasselsanden, Farsund, VA 16.11 (ett ind.) og Mosvatnet, Stavanger, RO 16.11 (ett ind.). Skjeggmeis er registrert på følgende lokaliteter: Indre Iddefjord, Halden, ØF 13.11 (3+ ind.), Lista Fyr, Fornebo, VA 8.-13.11 (to ind.), Presterødkilen, Tønsberg, VF 13.11 (20+ ind.), Jomfruland, Kragerø, TE 9.-14.11 (ett ind.), Moutmarka, Tjøme, VF 14.11 (ett ind.), Fornebo, Bærum, OA 13.-20.11 (opptil 30 ind.), Børsesjø, Skien, TE frem til 15.11 (opptil sju ind.) og Ilene, Tønsberg, VF 20.11 (to ind.). To løvmeiser var et sjeldent syn på Roverud, Kongsvinger, HE 4.-14.11. To svartkråker var ved Revesvingen, Klepp, RO 20.11. En god del konglebiter befinner seg fortsatt i Sør-Norge, og fugler er sett på strekningen fra Oslo og Akershus til Hordaland. Følgende større antall kan nevnes: Landsverk, Sauherad, TE 8.11 (8 ind.), Lista Fyr, Farsund, VA 13.11 (12 ind.), Tangvall, Søgne, VA 13.11 (12 ind.) og Randøya, Søgne, Kristiansand, VA 13.11 (46 ind.). Tre ind. var dessuten på Løvstakken, Bergen, HO 13.11. I Sør-Norge er polarsisiker rapportert fra følgende lokaliteter: Nese, Klepp, RO 8.11 (ett ind.), Jomfruland, Kragerø, TE 13.11 (ett ind. ringmerket), Grünerløkka, Oslo, OA 17.11 (ett ind.), Flekkerøy, Kristiansand, VA 19.11 (en voksen hann) og Fornebo, Bærum, OA 20.11 (to ind.). En kjernebiter var i Reknesparken, Molde, MR 21.11. Opptil sju ind. holdt seg i Nygårdsparken, Bergen, HO i perioden. Ett ind. ble også sett på Paradis, Bergen, HO 13.11.

Publisert 25. november | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008