Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

26. november til 5. desember 2004

Av Alf Tore Mjøs

Sibirspurv på foringsplassen
Ingen tvil om periodens høydepunkt. En sibirspurv ble oppdaget sammen med gulspurver på en foringsplass i Hellkås, Sauherad, TE 28.11. Den var på plass i hvert fall til 4.12, men ble ikke observert søndag 5.12. Dette er det desidert seineste høst-/vinterfunnet noen gang i Norge av arten, men hvorfor ikke? Overvintrende dvergspurver er ikke noe nytt, og som en artig parallell til sibirspurven ble en dvergspurv fanget og ringmerket på en foringsplass i Barstadvik i Ørsta, MR 28.11, der den var på plass i hvert fall til 30.11. Av andre godbiter kan nevnes minst en vannpiplerke fremdeles på plass på Lista, VA til 4.12 og en sein tartarpiplerke på Jomfruland, TE 3.12. En hybrid mellom bergand og toppand var i Gjerdevannet, Tysvær, RO 2.-3.12. Kan dette være den samme som har vært å se en rekke vintre på Jæren? En annen hybrid, et resultat av en krysning mellom lappfiskand og kvinand, var sammen med 744 kvinender ved Vippetangen, OA 27.11.Norges første vinterfunn av sibirspurv Emberiza aureola var denne fuglen som holdt til på en foringsplass i Sauherad, Telemark 28. november til 4. desember 2004. Foto © Tore Vang | Flere bilder


Seine turtelduer og stor skjeggmeisflokk
En sein turteldue er også i år rapportert fra NO, nærmere bestemt på Drag i Tysfjord der den har vært siden tidlig i høst. Den frekventerer et fuglebrett, og video skal være tatt av fuglen. Et individ var også på Hassel, Lista 28.11. Minst 35 skjeggmeis var på Fornebu, OA 4.12. Det må være lenge siden sist en så stor flokk ble observert? Skjeggmeis er også rapportert med 10 ind. på Presterødkilen, VE 28.11, tre på Øra, ØF 28.11 og to på Lista, VA 3.12. Av andre godbiter kan nevnes rekordantallet 121 toppdykker i Kurefjorden, ØF 4.12, to dvergsvaner i Grudavatnet, RO 28.11, en ringgås av ua. bernicla ved Brusand, RO samme dag og snadderandhannen fremdeles på Røst, NO 27.11. Både krikkand og stjertand ble registrert så langt nord som i Bossekopfjæra, Alta, FI 5.12. På Jæren er det "business as usual" med overvintrende rovfugl. Området ved Orrevatnet kan stadig fremvise 2-3 musvåk, en fjellvåk, 5-6 myrhauk og 3-4 hønsehauk. Fire rapphøner (av tvilsomt opphav?) var ved Havna, Fredrikstad, ØF 5.12. En bra vinterflokk på 18-20 storspover var ved Flø, Ulstein, MR 3.12. Den seineste strandsnipa noen gang i HO var på Herdla 27.-30.11 (og ja, flekksnipe er utelukket). En voksen grønlandsmåke var ved Høvringen, ST 27.11 og to av samme sorten var ved Bodø, NO 5.12. En haukugle er rapportert fra Røvassdalen, Rana, NO 5.12. En fjellerke var på Gressholmen, OA 27.11. På Lista var det fremdeles to svartstruper og en svartrødstjert 27.-28.11, og en eksepsjonelt sein hagesanger ble merket der 26.11. To svartkråker var på Jomfruland, TE 27.11. Ni varslere er rapportert, hvorav fem fra ØF. En norskmerket polarsisik ble kontrollert på Lista 28.11, mens ett ind. var på Jomfruland 29.11. Fremdeles er det litt konglebit i omløp, 23 ind. er rapportert på strekningen Oslo-Jæren i løpet av perioden. Enkeltind. av båndkorsnebb var på Brusand, RO og Lista, VA 28.11. Vi runder av denne perioden med en kjempeflokk på 65 kjernebiter ved Paradisbukta, Mandal, VA 2.12.

Publisert 8. desember | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008