Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

19. til 29. desember 2004

Av Alf Tore Mjøs

To amerikanere i Vestfold
Ikke daglig kost med to megarariteter på et par dager på denne tiden av året, begge attpåtil i VF. En 1K flekksnipe dukket opp ved Fynstranda, Hvasser, Tjøme 27.12 og ble grundig dokumentert. Dette er funn nr. 6 i Norge. En hann rødfotand ved Roanes, Nøtterøy 29.12 er vel mest sannsynlig identisk med hannen som var i Presterødkilen i aug-sept i år og september 2003. En vannpiplerke var på Tjørveneset, Lista, VA 27.-29.12.1K flekksnipe Actitis macularia Hvasser, Tjøme, Vestfold 27. desember 2004. Foto © John Stenersen | Flere bilder


Andre godbiter
Været og mørketida får ta mye av skylden for laber feltaktivitet den siste tiden, men noe er da rapportert. Hele 25 horndykker ved Jomfruland, TE 27.12 var rekord for lokaliteten. En dvergsvane holdt fremdeles stand ved Gaustadvågen, MR 20.12. Eneste gåseflokken av en viss størrelse som er rapportert var 100 grågås i Rørvikvågen, Vigra, MR 26.12. Ved Lundarosen, Voss, HO innholdt en liten, men eksklusiv gåseflokk to rossicus sædgjess, en albifrons tundragås og en grågås 21.12 (alle voksne fugler). 95 krikkand var et høyt vintertall i Makkevika, Giske, MR 26.12, det samme kan sies om seks stjertand i Grudavatnet, RO samme dag. En hann snadderand var i Buvika, ST 19.12 mens hybriden mellom kvinand og lappfiskand fremdeles var å se ved Sjursøya, OA 22.12. Fire taffeland på ulike lokaliteter på Bømlo, HO var den største enkeltobsen av arten i fylket siden 1996. Praktærfugl hanner er rapportert fra Sirevåg, RO 22.12 og Straumen, Inderøy, NT 25.12. En trane i Klæbu, ST 26.12 var et uvanlig romjulsbesøk. Til tross for blåsevær er det meldt om svært få hvite måker, kun et fåtall grønlandsmåker der Bodø topper klart med to voksne og en 2K 26.12. Eneste observasjon utenom det stammer fra Trolla-Høvringen, ST 25.12, der ytterligere en voksen grønlandsmåke fremdeles var på plass 25.12. En isfugl var ved Tista, Halden, ØF 26.-27.12, hvor arten har vært sett også sist vinter. To linerler var på Nordhasselsanden, VA 19.12, blant 5-6 vintererler i sør nevner vi enkeltind. fra utradisjonelle plasser ved Åsgårdstrand, VE 26.12 og Ortuvannet, Bergen, HO samme dag. En svartrødstjert var på Bøstraen, RO 28.12, mens en svartstrupe fremdeles var på Hiskjo, Bømlo, HO 26.12. En lappmeis på foringsplass ved Raudhatten, Resdalen, ST 23.-26.12 var ny art for Meldal kommune. Inntil 25 skjeggmeis holdt stand ved Koksa, Fornebo, OA i perioden. Konglebit er rapportert fra Pollevann, OA 26.12 og med 3 ind. Vatnadalen, Stord, HO 29.12. Polarsisik er meldt med to ind. Fuglevik, Rygge, ØF 25.12 og enkeltind. Øra, ØF 25.-26.12 og Landsverk, TE 28.12.

Publisert 30. desember | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008