Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

30. desember 2004 til 7. januar 2005

Av Alf Tore Mjøs og Kjetil Aa. Solbakken

Vannpiplerker i hopetall
Perioden har vært preget av milde sørlige og sørvestlige vinder i store deler av landet. Om forekomsten av vannpiplerker har noe med dette å gjøre er ikke utenkelig, arten har i hvert fall opptrådt i hittil ukjente antall. Bare i løpet av den siste uka har anslagsvis åtte ulike fugler vært rapportert. Ikke mindre enn tre var på Hvasser, Tjøme, VF 6.1, ytterligere en var ved Eftang, Larvik, VF 2.1. På andre siden av fjorden var en fugl ved Håbu, Asmaløy, Hvaler fra 31.12, den fikk selskap av ytterligere ett ind. 7.1. Det som trolig er en tredje fugl i Hvaler var på Akerøya 4.1, muligens den samme som ble rapportert her i desember. Avslutningsvis var en fugl fremdeles i området ved Tjørveneset, Lista 3.1. Rødfotanda var fremdeles på plass ved Rosanes, Nøtterøy, VF 4.1, mens de to brilleand hannene på Lista også ble rapportert i nyttårshelga. Tre sædgås av underarten rossicus var ved Rogn, TE 5.-6.1. mens en 2K snøgås av ukjent opphav ble rapportert trekkende mot nord forbi Møringa, VF 7.1. En voksen svartehavsmåke trakk mot øst forbi Mølen, VF 1.1.Voksen hann rødfotand Anas rubripes Rosanes, Horten, Vestfold 31. desember 2004. Foto © Geir Fjørtoft Karlsen | Flere bilder


Mildvær og vind påvirker fuglelivet
Det forholdsvis ekstreme været vi har hatt den siste tiden har medført en rekke uvanlige vinterfunn både av sjøfugler og annet. En grålire trakk forbi Møringa, VF 3.1, mens hele 10 havhest var ved Hulvik, Vestby, OA 7.1. En dvergmåke var ved Vallø, VF 1.1. Sjøfuglforekomstene i Oslofjorden passer godt sammen med observasjoner av gulnebblire, stormsvale, polarsvømmesnipe, sabinemåke og polarjo langs den svenske vestkysten den siste tiden. Fire gravand var i Orreosen, RO 2.1 mens ett ind, var ved Haraldsvangen, Haugesund, RO samme dag. Snadderender er rapportert fra Klæbu, ST der en hunn var i Nidelva 30.12 mens en hann var i Listahavn, VA 3.1. En skjeand hann var i Skranevann, Bergen, HO 1.1. Vigra og Giske, MR kan rapportere om 2 polarsnipe, ca. 5 lappspove, en tundralo og ca. 15 myrsniper i perioden. Ytterligere en polarsnipe var lenger nord ved Tennvalen, NO 31.12, mens en fjæreplytt på Jan Mayen 7.1 var en sjelden vintergjest. Mest ekstremt blant vaderne var likevel strandsnipa ved Sandve, Karmøy, RO 2.1. En sildemåke av ua. fuscus er rapportert fra Edøya, Smøla, MR 4.1. En skogdue var på Vigra, MR 2.1. Vintererler er rapportert fra Grudavatnet og Mølledamsfossen, begge på Jæren, RO 1.1. Vi avslutter avsnittet om uvanlige vintergjester med en lappspurv ved Borrevannet, VF 1.1.

Andre godbiter
Tre dvergsvaner var ved Søyland mens ytterligere en var ved Reve, Jæren, RO 2.1. Jæren rapporterer også om 9 tundragås i en flokk med 40 grågås ved Skeie-Orrevatnet 1.1. 50 praktærfugl ved Henningsvær, NO 4.1 var et uvanlig syn på ”innsiden” av Lofoten så tidlig på vinteren, trolig har forekomsten en sammenheng med uværet den siste tiden. En bra konsentrasjon med 88 bergand ved Sola, RO 5.1, et par dager tidligere var 17 ind. av arten i Listahavn, VA. En 2K jaktfalk trakk forbi Botnerbaugen, ØF 7.1. Fire rapphøner av tvilsomt opphav var ved Havna, Torsnes, ØF 31.12. Fem polarmåker og fire grønlandsmåker er rapportert mellom RO og NO, påfallende denne vinteren er at de fleste grønlandsmåkene er adulte (samtlige fire den siste uka). Dårlig hekkesuksess? En spurveugle var et svært sjeldent innslag i den bergenske vinteren ved Vallaheiene, HO 30.12.-1.2. Seks fjellerker var på Akerøya, ØF 4.1, mens åtte var på Mølen, VF 6.1. En svartstrupe hann var ved Selje, SF 1.1. Fremdeles var det 25 skjeggmeis ved Koksa, Fornebo, OA 1.1, mens minst en var på Øra, ØF samme dag. Bra med varslere for tiden, 20 er rapportert i perioden hvorav 9 i ØF. I tillegg er det meldt om fem svartkråker mellom OA og RO, og sju polarsisik godt spredt i Sør-Norge. En konglebit var ved Rogn, TE 6.1, mens en båndkorsnebb var i en liten grankorsnebbflokk på Eitrheim, Odda, HO 1.1.

Publisert 7. januar | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008