Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

8. til 14. januar 2005.

Av Alf Tore Mjøs og Kjetil Aa. Solbakken

Rosenmåke på Ørlandet
Periodens desiderte høydepunkt var en voksen rosenmåke i Uthaug havn, Ørland, ST 8.-10.1, funn nr. 10 i Norge og på samme lokalitet som nummer ni. Vedvarende lavtrykkspassasje med to stormsentrum inn mot kysten av Vest-Norge har ellers preget både vær og fugleliv denne perioden. Stormrelaterte godbiter inkluderte en polarsvømmesnipe på trekk mot sør forbi Vik, Klepp og Håtangen, Hå på Jæren, RO 9.1, og ikke mindre enn ni rapporter om sabinemåker: 2K Vågsvollvika, Lista, VA 9.1, ad. mot sør Møringa, VF 9.1, ad mot nord Vesterøy, Hvaler, ØF 10.1, 2K’er mot sør Moutmarka og Møringa, VF 11.1 (samme?), 2K mot sørvest Gjernestangen, AA 11.1, 2K Karlsvika, VF 12.1, ad. mot sør Møringa, VF 12.1 og en ad. mot nordvest Kirkehamn, Flekkefjord, VA 14.1. En vannpiplerke var på Hvasser, VF 9.1, og en ble rapportert fra Verevågen i Farsund, VA 14.1.Voksen rosenmåke Rhodostethia rosea Uthaug havn, Ørland, Sør-Trøndelag 9. januar 2005. Foto © Kåre Bent Sunde | Flere bilder


Storm, nyspylte strender og nestenulykke på Lista
Stormen ”Inga” var trolig den sterkeste fra sørvestlig retning på mange år, og gjorde vei i vellinga på sørlige deler av Vest- og Sørlandet. Foruten å knuse en del naust og tak o.l. i Hordaland og Rogaland, har mange av strendene på Jæren endret karakter. Store mengder rullestein er spylt bort fra stendene og opp på land, slik at strendene fremstår mer som sandstrender enn før. Det lille som var av tare er spylt bort, men verre er vel at dette kan få konsekvenser for strendenes ”evne” til å lagre tare også fremover. På Lista Fuglestasjon var det bare flaks som hindret personskader, da skådebua (med tre personer inni!) ble løftet 10-20 meter inn på land og smadret noe meteorologisk måleutstyr på plenen foran fyret. Heldigvis var bua uten gulv, slik at den bare ble løftet over tre forfjamsede sjøfuglskådere uten å treffe noen av dem!

Hva så med fugl i kjølvannet av uværet? Det mest påfallende har vel vært uvanlige konsentrasjoner av sjøfugl i Oslofjorden, årstiden tatt i betraktning. I Indre Oslofjord (OA) er det rapportert om ca. 300 havhest, 320 krykkje og 14 havsule (inkl. en i rundkjøringa ved Nye Rikshospitalet!). Større tall i ytre deler av fjorden, det har vært bra dekning på strategiske plasser i ØF og VF. Til sammen er det rapportert ca. 60 havsule, 700 havhest og drøyt 1000 krykkjer. Mest bemerkelsesverdig er rapportene om havlire fra VF, der to passerte Moutmarka og en passerte Karlsvikodden 12.1. Vinterfunn av denne arten er meget spesielt. En havsvale passerte Brentetangen, ØF 11.1, og en stormsvale trakk sør forbi Kongeveien, Hå, RO 10.1. To ubestemte hav/stormsvale ble sett fra Nes, Jeløya, ØF 12.1. En 2K dvergmåke trakk forbi Brentetangen, ØF 12.1. Storjo er heller ikke daglig kost midtvinters, totalt 9 rapporter er kommet inn fra Oslofjorden hvorav en så langt inne som Krokstrand, OA 12.1. Store mengder fiskemåker dukket også opp på Østlandet, bl.a. 700 på Jeløya, ØF 13.1. Det hjalp betraktelig også på forekomsten av hvite måker. Totalt er det på strekningen VA-NO rapportert 16 polarmåker og 15 grønlandsmåker. En utmattet grønlandsmåke kunne bl.a. plukkes opp i en hage i Nordvik på Utsira 13.1. 304 alkekonger trakk mot nord forbi Kongeveien, Hå, RO 13.1. Stormen Inga traff for fullt 12. januar, etter å ha feid over nordlige deler av Storbritannia. Det er neppe tilfeldig at det dukket opp viper ”over alt” 13. og 14.1. Foruten ca. 100 på Jæren, ble ca. 220 rapportert fra ni ulike lokaliteter i HO og SF, og fem fra fire lok. i BU og OP. Hvitkinngjess dukket også opp med 13 på Stad, SF 13.1, en på Vågsøy, SF samme dag, en på Tjeldstø, HO og tre på Herdla, HO 14.1. Andre som trolig hadde fått vinden i ryggen inkluderte en gravand på Jomfruland, TE 13.1, en polarsnipe på Vågsvoll, Lista, VA 9.1, sandloer på Jæren, RO (1) 13.1. og i Øygarden, HO (2) 14.1 samt to sandløpere og en lappspove ved Ervik, Stad, SF 13.1. To lappspover var også på Herdla, HO 14.1.

Andre godbiter
En gulnebblom trakk mot sør forbi Håtangen og Kvassheim, Hå, RO 9.1. Dvergsvanen i Gaustadvågen, MR var fremdeles på plass 8.1. Sædgås av ua. fabalis er rapportert med enkeltind. fra Ørlandet og Gaulosen, ST 9.1. En snadderand hann var på Gunnarsmyra, Lista, VA 9.1. Praktærfugl hanner var i Straumen, Inderøy, NT 8.1 og i Egersund havn, RO 12.1, mens minst en brilleand hann fremdeles var på Lista i perioden. Jaktfalk er rapportert fra Håtangen, RO 9.1. og Jomfruland, TE 13.1. To haukugler var i hhv. Straumen og Langvassgrenda, Rana, NO 8. og 9.1. En hærfugl i Vestre Skogfjord, Mandal, VA 9.1. representerer et sjeldent vinterfunn av den arten. To svartstrupe hanner overvintret fremdeles på Stad, SF 8.1. Hele 12 varslere er rapportert den siste uka, halvparten av disse i ØF. Tre skjeggmeis var på Ilene, VF 9.1. mens fem ble sett på Koksa, Fornebo, OA 12.1. En flokk på 200 stær dukket opp i Oslo 10.1, mens Jæren også har uvanlig mye av arten for tiden (ca. 4000 spredt 7.1).

Publisert 16. januar | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008