Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Arkiv
Kilder

Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Feltnytt

15. til 24. januar 2005.

Av Alf Tore Mjøs og Kjetil Aa. Solbakken

Vekslende vind og føreforhold denne perioden også, vind opp i storm styrke på kysten av Sør-Norge 20 januar. Fremdeles en gjennomgående mild værtype langs kysten, noe kjøligere i slutten av perioden.

Grønlandsmåke med svart i vingen
Periodens høydepunkt denne gangen var en voksen grønlandsmåke med mørke tegninger i svingfjærene ved Sandsøya, Sande, MR 17.1. Etter boka dermed en fugl av underarten kumlieni, men de fleste med ekstra fokus på måker betrakter etter hvert denne formen som en hybrid mellom grønlandsmåke og eskimomåke. Hele fem sabinemåker å melde om denne perioden også: 2K på trekk SØ Lista, VA 15.1, 2K tr. N Møringa, VF 16.1, 2K Hulvik, OA 16.1, ad. Krokstrand, OA 16.1 og ad. Elnestangen, OA 23.1. Funnbildet skulle tilsi at det kan være snakk om tre-fire ulike fugler. En hann hybrid stjertand x stokkand var på Male, MR 17.1 mens en brilleand hann fremdeles var ved Lomsesanden, Lista, VA 15.1. Tre vannpiplerker var på plass på hhv Lista, VA, Hvaler, ØF og Hvasser, VF. Ikke NSKF-art, heller ikke eget takson, men likevel en skikkelig bombe: en nesten snøhvit grønlandsjaktfalk tok en stær på Herdla, HO 24.1.2K polarmåke Larus hyperboreus Nidarø, Trondheim, Sør-Trøndelag 23. januar 2005. Både polarmåke og grønlandsmåke har opptrådt i uvanlig gode antall i perioden. Foto © Kjetil Aa. Solbakken | Flere bilder


Vinddrevne vannfugl og vadere
Etterdønningene etter stormen Inga er fremdeles merkbare mange steder, det var ikke bare sjøfugl som dukket opp langs kysten. Særlig oppover Vestlandet fra Lista til Møre og Romsdal dukket det opp en del gjess (særlig hvitkinngås), noe gressender, gravender og vadere som tjeld, storspove, lappspove, vipe, sandlo, heilo, myrsnipe, sandløper og polarsnipe. Kun vipene var virkelig tallrike, trolig ankom minst 2000 individer i forbindelse med uværet. Mest spesielt var trolig svarthalespoven som dukket opp på Lista 14.-17.1. En voksen dvergmåke ble observert ved Hulvik, Vestby, OA og Vikertangen, ØF 16.1 og ved Nes, ØF 17.1, samme fugl ved alle anledninger? Kombinasjonen av mye vind og pågående sildefiskerier flere steder har gitt meget god uttelling for dem som leter etter hvite måker: hele 30 polarmåker og 26 grønlandsmåker er rapportert mellom TE og NO, med en slenger av grønlandsmåke også ved Sundvika, OP 18.1. Forekomsten av sjøfugl avtok i indre Oslofjord etter 16.1, men også den siste uka har det vært noe krykkje og enkelte havhest å se. Storjoer er rapportert fra Møringa, VF og Nes, ØF 17.1 og fra Jomfruland, TE 20.1.

Andre godbiter
En gulnebblom var ved Moutmarka, VF 21.1. En ubestemt storm/havsvale passerte Brentetangen, ØF 17.1. Tre dvergsvaner og sju stjertender var i Grudavatnet, RO 15.1, mens en dvergsvane fremdeles holdt stand også i Gaustadvågen, MR 16.1. En skjeand hann var i Søylandsvatnet, RO 14.1. mens en hunn var ikke langt unna ved Kvassheim 15.-22.1. Hele 17 vannrikser ble framprovosert i Grimstad 15.1, mens en trane fremdeles trosser vinteren i Klæbu, ST. Enkeltind. av polarlomvi er rapportert fra Nes, Jeløya, ØF 17.1 (funn nr. 2 i ØF) og Moutmarka, VF 24.1. Et sjeldent vinterfunn av skogdue ble gjort i Søylekilen, Mandal, VA 18.1, samme sted var det også en duetrost. En haukugle er rapportert fra Sørfold, NO 20.1. Seks trelerker ble sett på Lista fyr, VA 22.1. Fem fjellerker var ved Vesle, Hvaler, ØF 15.1, og åtte individer var på Mølen, VF 22.1. Vintererler er rapportert fra Akerselva, OA 15.1, Møringa, VF 17. og 24.1 og Torvastad, Karmøy, RO 23.1. En linerle var ved Vestfossen, BU 20.-21.1. En svartstrupe var i Refvik, Vågsøy, SF 15.1, men to ind. av arten er rapportert både fra Stad, SF 19.1 og Sandsøya, MR 21.1. Svartrødstjerter var ved Sør-Reime, Hå, RO 14.-19.1 og Viker, Hvaler, ØF 20.1. Uvanlig mange rapporter om skjeggmeis: fire Skårakilen, ØF 14.1, 16 Søylandsvatnet, RO 14.1, to Øra, ØF 20.1, to Moutmarka, VF 20.1, fem Børsesjø, TE 21.1. og inntil 20 Koksa, Fornebu, OA i perioden. Fem svartkråker og 14 varslere er meldt mellom svenskegrensa og NT, og sju polarsisik er rapportert spredt i Sør-Norge. En lappspurv var på Øra, ØF 22.1. Den siste tiden har det vært forholdsvis mye både av sidensvans og bjørkefink østpå, først og fremst i VF og OA. Totalt er det rapportert minst 1800 sidensvans, mens 2500 bjørkefink var i Sandefjord, VF 21.1.

Publisert 25. januar | Til toppen


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008