Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Rockneshavariet: Mye oljeskadd fugl på Herdlaflaket

Av Frode Falkenberg | 24. januar 2004

Herdla, ei øy helt nord i Askøy kommune, er kanskje den aller viktigste raste- og overvintringplassen for sjøfugl i Hordaland. Mange oljetilsølte ender og måker ble for første gang etter Rocknesforliset sett her ute lørdag formiddag.


Den sjeldne islomen som har tilbragt vinteren på Herdla var en av mange sjøfugler som var tilgriset med olje på Herdla i dag. Foto © Dag Gjerde.
Opptil 30% av sjøfuglene som nå ligger på Herdla er tilgriset av olje. I går var situasjonen en helt annen, da det kun var noen få berørte fugler på øya. Dag Gjerde fra Norsk Ornitologisk Forening var på Herdla fra grålysningen i morges, og kunne berette om sin verste fugleopplevelse noensinne.

- Det var tilgrisete fugler alle steder ved Herdla, og mest tragisk er det kanskje med de rødlistete artene (arter som er truet, eller som Norge har et spesielt ansvar for) som havelle og sjøorre. Også den sjeldne islomen som har hatt tilhold der ute i vinter, var så tilgriset at den hadde store problemer. Jeg så i tillegg seks andre måke- og andearter som var tilsølt, sier Gjerde til fugler.no.

Ingen konkrete funn av olje på Herdla gjør at man ikke vet om det har drevet olje inn i dette viktige sjøfuglområdet. Enten har dette skjedd, eller så er det fugler fra nærområdene som trekker inn på Herdlaflaket. Vi avventer rapporter fra Kystverket, som bør ha oversikt over hvordan oljeflaket beveger seg i systemet.

Norsk Natur Informasjon, Norsk Ornitologisk Forening i Hordaland og Naturvernforbundet har samlet styrkene og prøver å få oversikt over situasjonen på begge sider av Hjeltefjorden. Det jobbes i dette øyeblikk med å opprette et mottak for vasking av tilsølte fugler på Askøy, og frivillige hjelpearbeidere ønskes. Ønsker du å bidra med hjelp til aksjonen? Les mer her...

  • Alt om Rockneskatastrofen


    Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008