Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Rockneshavariet: Mottak av oljeskadet fugl etablert

Av Arnold Håland og Frode Falkenberg | 27. januar 2004

Situasjonen på sjøen
Det er fortsatt uklart hvor stort omfanget av skadde sjøfugler er. Stor innsats fra frivillige ornitologer, Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Statens Naturoppsyn har blitt lagt ned for å kartlegge situasjonen. Foreløpig estimat på antall oljeskadet fugl ligger et sted mellom ett og to tusen individer.

Herdla
Til tross for betydelige mengder oljeskadet fugl ved Herdla naturreservat lørdag, har det ikke blitt funnet olje i strandområdene. Ting kan tyde på at skadde fugler på og ved Herdla har kommet til fra nærområdene. Noen bruker området bare som overnattingsplass, og flyger gjerne bort for å finne mat andre steder på dagtid. Mandag ettermiddag var det kun noen få ærfugler og måker som ble sett med oljeskader ved reservatet.

Aksjon "Rein Fugl"
Søndag ble mottaket for oljeskadde sjøfugler åpnet på Askøy nordvest for Bergen. Aksjonen har fått navnet "Rein Fugl". Innsamling av skadd fugl er allerede igang, men foreløpig har det kommet inn relativt få fugler. Mandag ettermiddag hadde mindre enn ti fugler kommet til stasjonen. I dag har operasjonsgruppen to båter på sjøen, noe som sikkert kommer til å gjøre at det blir mer pleietrengende fugl i vaskelokalene. Avhengig av hvor mye fugl som kommer inn vil vi i løpet av den kommende uken se hvor mye innsats som trengs til arbeidet. Internasjonal ekspertise fra International Fund for Animal Welfare, er også representert på mottaket med åtte personer. IFWR-teamet som har stor erfaring fra mange tidligere oljesøl, leder arbeidet med ivaretagelse av fuglene.

Innsamling av døde fugler
Fylkesmannens miljøvernavdeling har fått oppdraget med å organisere innsamling av døde fuglene. Oppsamlingsstasjoner er etablert på Brattholmen kai og Knarrevik kai på Sotra, samt Håkonshella i Bergen. Publikum som finner død fugl kan ringe på telefon 900 93 615. Stein Byrkjeland ved Fylkesmannen kan fortelle at det ikke har kommet inn mange fugler foreløpig, men håper at de som finner kadaver i sjøen eller fjæra leverer disse for videre analyser. - Ved analyser av de døde fuglene kan vi blandt annet muligens finne ut hvor de kommer fra, og det er av stor interresse sier Byrkjeland til fugler.no.

Opprensing av olje
Kystverket rapporterer at det nå har blitt tatt opp i alt 225 m3 oljeemulsjon i området ved Vatlestraumen utenfor Bergen hvor MV "Rocknes" havarerte mandag 19. januar. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter, slik at sjøfugl ikke havner i nye oljeflak som ennå ikke er samlet inn. Også strendene renses for oljesøl. Strandaksjonen ledes av det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) for Bergen og omegn. I dette arbeidet benyttes kommuneansatte og frivillige. På mandag hadde rundt 120 personer og 22 båter vært i innsats for IUA Bergen region, og tilsammen klarte de å ta opp 25 m3 olje, melder Kystverket. I dag vil forberedelser til saneringsarbeidet i strandsonen fortsette.

  • Alt om Rockneskatastrofen


    Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008