Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Har du sett?

Det store gråspurvmysteriet

Foto (c) Frode Falkenberg I mange av våre naboland har gråspurven gått dramatisk tilbake de siste åra. I år prøver fuglekikkere i hele landet, i samarbeid med NRK Newton, å få oversikt over den norske utbredelsen. Til det trenger de din hjelp!

Hvordan står det egentlig til med denne arten som synes å gå en vanskelig framtid i møte? For å få bedre oversikt over den norske utbredelsen og bestanden ønsker vi at flest mulig bidrar med sine observasjoner av gråspurv. Alle observasjoner er like interessante.

 • Legg inn dine observasjoner
 • Hvor er gråspurven sett i 2005? • Har du sett?

  Fargemerkede fiskemåker

  Foto (c) Frode Falkenberg I forbindelse med Aksjon Rein Fugl etter Rocknesforliset har vi fargemerket en del fiskemåker for å gjøre en oppfølgende studie på overlevelse. Ca. 70 fugler (rehabiliterte og kontrollgruppe) er utstyrt med hvite plastringer med svarte bokstav og nummerkoder mellom J751 og J851 på høyre bein i tillegg til stålring fra Stavanger Museum.

  En del av disse er nok på vei nordover nå, fiskemåketrekket topper seg normalt i disse dager. De kan forventes å dukke opp i første rekke i nordlige halvdel av Skandinavia og Finland. Skulle du komme over en av dem på din ferd, er jeg meget takknemlig for å få vite eksakt lokalitet og dato, og gjerne under hvilke omstendigheter den ble observert (f.eks. om det var i tilknytning til en hekkekoloni).

  Send dine observasjoner av fargemerket fugl til alf@nni.no.


  Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008