Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
A, B & C arter
D & E arter
Kategorier

Rødlisten


Norgeslisten

Den norske listen inneholder fram til og med år 2001 458 påviste arter i kategori A-C på det norske fastlandet og havområdene utenfor, Svalbard, Jan Mayen og de arktiske havområdene. Alle funn er godkjent av den nasjonale sjeldenhetskomiteén NSKF.


Silkehegre i Ulvik, Hordaland mai 2002, foto (c) Alf Tore Mjøs og sidensvans i Trondheim, Sør-Trøndelag januar 2003, foto (c) Frode Falkenberg
Vi har i tillegg til listen over spontant opptredende arter, lagt opp en liste over arter i kategori D og E. Dette omfatter fugler som enten har rømt fra fangenskap, eller individer det har vært umulig å vurdere spontaniteten hos.

  • Kategori A-C (spontane arter)
  • Kategori D-E (arter med usikker status og rømlinger)
  • Kategori- og statusforklaring    Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008