Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
A, B & C arter
D & E arter
Kategorier

Rødlisten


Status og kategoriforklaringer på den norske listen


  Statusforklaringer
 • H: Vanlig hekkefugl
 • h: Uvanlig eller sjelden hekkefugl
 • V: Vanlig vintergjest
 • v: Uvanlig eller sjelden vintergjest
 • T: Vanlig trekkgjest
 • t: Uvanlig eller sjelden trekkgjest
 • SJ: Angir status på Svalbard/Jan Mayen
 • Tall angir antall godkjente funn/antall individer tom. 2001

  Kategorier
 • A: Arter som er funnet minst en gang siden 01.01.1950 og som regnes som spontant forekommende.
 • B: Arter som kun er funnet i perioden 1800-1949 og som regnes som spontant forekommende.
 • C: Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger.
 • D: Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
 • E: Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).
Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008