Bilder fra sjøfuglmottaket på Askøy
Alle foto (c) Fred Dott / IFAW

01
På jakt etter oljeskadd sjøfugl i Hjeltefjorden
02
En ærfugl hunn med oljeskader ligger på land
03
Med erfarne hender fanges ærfuglen inn
04
Snart skal oljeskadene i fjærdrakta vaskes bort
05
Fire ærfugl hanner venter på tur
06
En ærfugl hann får mat
07
Kvinand under vaskeprosessen
08
Ærfugl under vaskeprosessen
09
Ærfugl hunn
10
Ærfugl hunn ferdigvasket!