Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten
Rødlisten
Ansvartsarter
KategorierNorske ansvarsarter på rødlisten


Art
Vitenskapelig navn

Norsk prosentdel av
europeisk bestand


Hekkebestand Havørn Haliaeetus albicilla 45
Jaktfalk Falco rusticolus 38
Fjellrype Logopus mutus 42
Myrsnipe Calidris alpina 55
Lappspove Limosa lapponica 45
Rødstilk Tringa totanus 35
Svartbak Larus marinus 31
Krykkje Rissa tridactyla 40
Lunde Fratercula arctica 33
Skjærpiplerke Anthus petrosus 88
Bergirisk Carduelis flavirostris 59

Vinterbestand Islom Gavia immer 25
Gulnebblom Gavia adamsii 90
Storskarv Phalacrocorax carbo 30
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 25
Siland Mergus serrator 30
Fjæreplytt Calidris maritima 60

Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008