Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Småstykker


Ny gåseart for Norge på Svalbard i juni 2004

I juni 2004 oppdaget og fotograferte Christiaane Hübner en liten kanadagås sammen med hvitkinngjess i Vårsolbukta på Svalbard. Fugler.no har fått fotografens tillatelse til å publisere bildene av det som bør vise seg å bli en ny art i kategori A i Norge. Basert på fuglens beskjedne størrelse, kompakte kroppsform med kort hals og et lite trekantet nebb var vi rimelig sikre på at den var en god kandidat for underarten hutchinsii, noe vi fikk bekreftet fra den britiske sjeldenhetskomiteen.

30. desember 2004 | Les mer


Giardiasmitten i Bergen. Har fuglane skylda?

Vi har i Noreg dei seinaste åra registrert ein aukande hets mot måkefuglane. Vi har til og med fått "hatsider" mot måkene på internett og usaklegheitane har hagla. Dette skjer også i ei tid med tildels dramatiske negative endringar i dei norske måkebestandane. Det vi trengs minst i ein balansert forvaltning av norske måkebestander er at usannheter og fordommer får spreie seg. I Bergen sentrum har 1000-vis av bergensarar hatt en utrivelig høst med masse plager pga av ein parasittart Giaradia sp. frå drikkevatnet. Til og med (u)kunnige biologar har skulda måsane for spreiing av parasitten. Jon Djupvik jr. som er knytta til Avd. for Miljøretta helsevern i Lindås kommune, har sett nærare på saken.

19. desember 2004 | Les mer


Svensk vierspurv i Kina

I begynnelsen av november kom nyheten om nok et eksepsjonelt gjenfunn mellom Norden og Kina, denne gangen var det noe så eksklusivt som en vierspurv. Fuglen ble ringmerket på Stora Fjäderägg i Västerbotten 16.09.2001, og kontrollert av ringmerkere i provinsen Jilin nordøst i Kina.

9. desember 2004 | Les mer


Lomvi 899

Om oljeskadet sjøfugl skal rehabiliteres eller skytes har vært et omdiskutert tema i Norge. Nye faglig baserte metoder gir imidlertid bedre resultater enn gammel prøving og feiling med "vask" av oljeskadet sjøfugl. Innimellom dukker det opp gode historier som viser at det nytter. Les historien om lomvi 899 som klarte brasene bra.

24. august 2004 | Les mer


Hauker på skjærejakt

Man kan få store fugleopplevelser fra sitt eget stuevindu. Les Stig Stokkland sin beretning om en haukefamilie han og de lokale skjærene fikk nærkontakt med.

23. august 2004 | Les mer


Gulbeinsnipe på Herdla 18 mai 2004

Norges tolvte gulbeinsnipe ble oppdaget på Herdla utenfor Bergen i går ettermiddag. Det er første gang arten har blitt sett i Hordaland. Les hele beretningen om dette spennende funnet her.

18. mai 2004 | Les mer


Endringer av norske fuglenavn - del II

For en måned siden ble et småstykke punlisert på fugler.no som kommenterer et par av de nye navnene som presenteres på norske arter av sangere. Bakgrunnen for det som må oppfattes som en mild kritikk av NNKFs nye navn er det faktum at man har valgt norske navn som er lik de svenske navnene på en annen art.

24. mars 2004 | Les mer


Endringer av norske fuglenavn - en kommentar

Mer navneforvirring i Norden? Vi har i alle år slitt med at det svenske navnet på svartand er sjöorre, og at danskene kaller kvartbekkasinen for enkeltbekkasin - var det nødvendig å skape mer forvirring av samme sorten?

24. februar 2004 | Les mer


Oljekatastastrofe i kjølvannet av Rocknes-havariet

Midt på dagen tirsdag begynner det å bli klart at ikke bare de menneskelige, men også de miljømessige konsekvensene av forliset er store. Båten gikk på grunn og kantret i Vatlestraumen, den sterkeste tidevannsstrømmen sentralt på Vestlandet. Rocknes, på 160 meter og 27.000 tonn hadde nettopp bunkret og hadde 445 tonn bunkersolje ombord, i tillegg til ca. 75 tonn marin diesel og 21 tonn smøreolje. Hundrevis av sjøfugl, i første rekke ærfugl og måker, er hardt rammet. Oljen har retning nordover i Hjeltefjorden der vi også finner det viktige naturreservatet på Herdla. Om oljen også vil ramme viktige sjøfuglområder lenger nord gjenstår å se, men allerede nå kan vi slå fast at den verste sjøfuglkatastrofen i Hordaland i etterkrigstiden er et faktum.

20. januar 2004 | Les mer
21. januar 2004 | Les mer
23. januar 2004 | Les mer
24. januar 2004 | Les mer
27. januar 2004 | Les mer

Lammegribb på Utsira!

En halv meter lang kileformet hale, kombinert med enorm størrelse nødvendiggjorde en nærmest usannsynlig konklusjon: Norges første funn av lammegribb på Utsira i Rogaland 13. juni! Et par uker tidligere var det også en immatur fugl i Danmark. Kan dette ha vært den samme? Og var det en spontan eller "forvillet" fugl som var på visitt?

13. juni 2003 | Les mer


Olje langs kysten av Rogaland rammer lomvien hardt

De siste dagene har det kommet stadig mer nedslående meldinger om oljeskadde lomvi som driver i land på strendene i Rogaland. De første meldingene om oljeskadd fugl kom inn til Fylkesmannen i Rogaland onsdag 26. februar, og da ble det innsamlet over 70 fugler på strekningen fra Hå til Sola.

28. februar 2003 | Les mer


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008