Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Småstykker

Endringer av norske fuglenavn - en kommentar

Av Alf Tore Mjøs | 24. februar 2004

I går dumpet et nytt nummer av Ornis Norvegica ned i postkassen, nummer 2/2003. Dermed har man nesten fullført en imponerende innhenting fra å ligge langt på etterskudd til å være nesten ajour med utgivelsen av tidsskriftet, redaksjonen i Fugler.no gratulerer med snuoperasjonen! Dette nummeret domineres av en 30-siders rapport fra Norsk navnekomité for fugl (NNKF) som oppsummerer komitéens arbeid i perioden 1999-2001, totalt presenteres mer enn 1800 nye norske navn. I tillegg inneholder bladet en artikkel av Kåre Elgmork som omhandler vannfugløkologi i en meander i Randselva (Ringerike, Buskerud), en artikkel av Per Gustav Thingstad og Geir E. Vie som kaster nytt lys over utbredelsen av lappmeis i midtre deler av Skandinavia samt beskriver det første kjente tilfellet av hybridisering mellom lappmeis og granmeis i Norge, og avslutningsvis en artikkel av Tore Christian Michaelsen og Stein Inge Refvik om de klippehekkende “tamduene” på Nordvestlandet. Mye snadder å kose seg med i vinterkulda altså, men gult kort til redaksjonen for å publisere den første kjente hybridiseringen mellom lappmeis og granmeis uten å kjøre rapporten gjennom NSKF først (det ligger under NSKFs mandat å godkjenne dette for publisering).

Men det var rapporten fra NNKF som var hovedmålet for denne kommentarer. Man kan ikke unnlate å berømme komitéen for den enorme jobben de har lagt ned over en årrekke, og den grundighet man legger til grunn for navnsettingen. Rapporten inneholder ca. 20 navneendringer på arter som er påtruffet i “vår” del av verden, og derfor omtales i Gyldendals Fugleguide. Det passer derfor bra at den boka snart foreligger i ny utgave! Disse endringene er redegjort for i en egen tabell, som forøvrig inneholder en feil - urtesanger er en Locustella, ikke en Acrocephalus (står riktig seinere i rapporten).

Men det var ikke det heller som var hovedpoenget med denne kommentaren, derimot noen navneendringer som utvilsom vil føre til mer navneforvirring i Norden. Vi har i alle år slitt med at det svenske navnet på svartand er sjöorre, og at danskene kaller kvartbekkasinen for enkeltbekkasin og enkeltbekkasinen for dobbeltbekkasin - var det nødvendig å skape mer forvirring av samme sorten? Det nye navnet på den vestlige formen av bonellisanger Phylloscopus bonelli er EIKESANGER. I Sverige er EKSÅNGARE en helt annen art, nemlig Hippolais pallida (maurersanger/bleksanger; foreløpig ikke splittet i Sverige). Gråspottesanger Hippolais languida er omdøpt til GRÅSANGER, mens GRÅSÅNGARE er et navn man i Sverige bruker på Tartarsanger Hippolais caligata. Det burde være et overordnet prinsipp at man unngår denne type navneforvirring internt blant våre nordiske naboland, der den språklige likheten gjør at slike misforståelser vil oppstå. NNKF har vært gjort oppmerksom på de problemstillingene angående akkurat disse artene, bl.a. er dette påpekt av NSKF i den høringsrunden som har gått forut for disse navneendringene. Det er for meg uforståelig at navnekomitéen tydeligvis ikke har sett dette som et tilstrekkelig godt argument til å endre disse navnene til noen mindre forvirrende alternativer - et tydelig feilskjær fra NNKF og disse navnene bør endres på nytt.


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008