Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Småstykker

Svenskmerket vierspurv gjenfunnet i Kina

Av Alf Tore Mjøs | 9. desember 2004

I begynnelsen av november kom nyheten om nok et eksepsjonelt gjenfunn mellom Norden og Kina, denne gangen var det noe så eksklusivt som en vierspurv. Fuglen, som var en ad. hann, ble ringmerket på Stora Fjäderägg i Västerbotten 16.9. 2001 og kontrollert av ringmerkere ved innsjøen Songhua i provinsen Jilin nordøst i Kina. (43.32'N, 126.55'E) 1. november 2004. Lokaliteten ligger ca. 400 km nord for grensen til Nord-Korea, ikke langt fra Stillehavet, og den korteste linjen mellom merkeplass og funnplass er 6443 km. Fuglen ble bedømt som gammel ved merketidspunktet og har trolig trukket denne distansen minst ni ganger….det blir noen kilometer for en fugl på ca. 20 gram.

Stora Fjäderägg er en av de største ringmerkingsstasjonene i Sverige, og er lokalisert på en øy som er strategisk plassert på trekkveien mellom Finland og Sverige. I perioden 1984-2003 er det merket ikke mindre enn 139 234 fugler på plassen, og "bombepotensialet" er det heller ikke noe å si på. Ringmerkingslisten inneholder godbiter som sibirpiplerke, tundrapiplerke (eneste svenske funn), svartstrupejernspurv, blåstjert, rødhalevarsler og sibirspurv. Det er interessant å merke seg forholdet mellom fuglekongesanger og gulbrynsanger på lokaliteten: Dessverre er ikke ringmerkingsstatistikken helt oppdatert, men pr. 1999 var det merket 57 fuglekongesangere og 50 gulbrynsangere. Dette skiller seg klart fra tilsvarende forhold i Norge. Eller hva skal man si til 77 østsangere og 754 vierspurv? Plasseringen lenger øst må ha en del å si...

Kilde: http://www.sofnet.org/index.asp?lev=1435&typ=1


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008