Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Småstykker

Vipenes flukt fra Inga

Av Frode Falkenberg | 18. januar 2005

Allerede dagen etter stormen Inga sine verste kast, den 13. januar 2005, dukket flere hundre viper opp på Vestlandet. I løpet av de neste to dagene hadde tallet kommet opp i over tusen fugler. Dette er usedvanlig i norsk målestokk, da vipene stort sett ikke kommer tilbake fra overvintringsplassene på de Britiske øyer og på Kontinentet før tidligst i februar.

På Utsira i Rogaland ble de første fuglene registrert allerede den 12. januar. Da var det tre fugler som ankom i uværet. Dagen etter var tallet økt til 12, og resten av Vestlandet fikk også besøk av de første store flokkene. Bare i Rogaland har det blitt det funnet mer enn 1100 viper fram til 17. januar. I Hordaland har det vært betraktelig færre, men historiske 455 individer ble sett i perioden 13. til 17. Fugler har blitt sett i ti av landets fylker, fra Vestfold i øst og langs kysten til Nord-Trøndelag i nord. Mange fugler har blitt sett innerst inne i Hardangerfjorden, og noen få fugler har til og med blitt registrert i Oppland og Buskerud.

Det er ikke noe nytt fenomen at vipa kan bli presset ut fra sine overvintringsområder som følge av ugunstig vær. En teori omtalt som "hard weather movements" (Alerstam 1982: Fågelflyttning) går ut på at fuglene trekker bort fra ugunstige forhold for å finne mer passende værtyper andre steder. Hos vipene gjelder dette stort sett å flytte seg mellom de kontinentale overvintringsplassene og de Britiske øyene. I desember 1927 inntraff en kuldebølge over store deler av Europa. Den gangen lå det en høytrykksrygg som strakk seg fra Skandinavia og helt til Grønland. Sør for dette opplevde man kalde østlige vider. Fugler fra kontinentet på vei mot vest på grunn av tilfrosne jorder, ble overrumplet av en sterk østlig storm og ble presset ut over havet. I dagene som fulgte kunne man oppleve tidenes influx på de nordøstlige delene av Nord-Amerika. Flere tusen fugler ble sett i løpet av de påfølgende ukene!

Observasjonene som danner grunnlag for dette stykket er hentet fra fugler.no sine internettkilder. I tillegg vil jeg takke alle de som svarte på mitt opprop på mailinglista E-fugl 17. januar 2005.


Fylkesvis fordeling av rapporterte viper Vanellus vanellus i perioden 12. til 17. januar 2005. Det totale antallet kom opp i 1872 individer fordelt på ti fylker.
Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008