Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Bakgrunn
Metodikk
Rapportering

Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Vinterfugltellingen

Vinteren 2005-2006

Denne vinteren blir den tredje i rekken av Vinterfugltellingens andre fase. Prosjektets første del (Fase 1) var i årene fra 1979 til 1996.


Svarttrost hann i Bergen, desember 2005.
Foto © Frode Falkenberg
De fleste naturinteresserte har nok fått med seg at det skjer endringer i den norske natur knyttet til endringer i klimaet. Vinterklimaet er ikke noe unntak og hvis den utviklingen vi ser – og mange klimaforskere forventer – så kan vi også forvente markante endringer i det norske vinterfuglsamfunnet i årene fremover. Arter kan komme til eller forsvinne, utbredelsesområder kan forskyves og bestander endre seg. Vinterfugltellingen er et godt verktøy for å følge denne utviklingen – og nye vinterfugltellere er hjertelig velkommen til å delta i prosjektet. En alminnelig god kjennskap til våre overvintrende arter er det som skal til. Avsett 3 timer en gang i året - da gir du et godt bidrag til å øke kunnskapen om overvintrende fugler i Norge!

Årets Vinterfugltelling starter som tradisjonelt opp i julehelgen - den 24 desember er godt egnet til en Vinterfuglrute – før julemiddagen kommer på bordet! Vinterfugltellings- perioden varer i 3 uker frem til søndag 15. januar, så alle har god tid for gjennomføring av en eller flere ruter.

Informasjon om prosjektet, resultatskjema med mer finner du under relevante "headinger" her på Fugler.no

Lykke til!

NB! Telleperioden er fra 24 desember 2005 til 15. januar 2006


Vinteren 2004-2005

Vinterfugltellingen 2004-2005
Vinteren har allerede inntatt landet og vi er inne i årets mørkeste periode. For mange er dette en tid med lite aktivitet, men en god del fugleinteresserte holder det gående i felten selv om dagene er korte. For de feltaktive så nærmer årets Vinterfugltelling seg med oppstart i julehelgen - den 25 desember! Fra denne dato kan alle vinteraktive fuglefolk delta i dette prosjektet som har som oppgave å følge med i endringer i bestandsforholdene hos vinterfuglene i Norge. Vinterfugltellingsperioden varer i 3 uker frem til søndag 16. januar.
Informasjon om prosjektet, skjemaer med mer finner du under relevante "headinger" her på Fugler.no

NB! Telleperioden er fra 25 desember til 16. januar

Aktivitet sist vinter
Vinterfugltellingen startet opp sist vinter etter knapt 10 års pause. Det store sammelignings-grunnlaget i prosjektet ligger fra perioden 1979 til frem mot 1995, selv om det ble gjennomført en del takseringsruter også etter 1995. Vinteren 2003-2004 fikk vi igang takseringer i 20 områder (ruter) med samlet 200 punkter/stasjoner. Takseringsområdene var fordelt på fem fylker (Buskerud, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal Hordaland og Vest-Agder. Ikke nok - men en god oppstart! Vi kommer tilbake med en oppsummering og hovedtrekk fra siste vinter feltaktivitet - selv om vi ikke kan "dykke så dypt i resultatene" med såpass få ruter taksert. Prosjektets mål i første omgang er 100 ruter med 1000 stasjoner på landsbasis. Da begynner materialet å bli godt.

Vi takker alle som gjennomførte feltøkter sist vinter - og håper på mange flere denne vinteren. Feltmessig er dette et enkelt prosjekt der en rutegjennomgang tar mellom 2 og 3 timer. Har du spørsmål om prosjektet eller om gjennomføring og utfylling av skjemaet (som ligger her på siten i Excel-format - last ned) så sende en mail eller ring oss (55 94 76 00 i vanlig kontortid). Veileding finner du under menyene bakgrunn, metodikk og rapportering.

En spennende høst - og en spennende vinter?
Denne høsten har vær spennende på fuglefronten med blant annet en god aktivitet på mange invasjonsarter (se våre Feltnytt fra i høst). Hvor har alle dompappene endt opp - og finner vi igjen mange av konglebitene? Er det nye arter som trekker inn til vinterNorge i uker fremover? En god deltagelse på Vinterfugltellingen kan gi gode svar på slike spørsmål - så ut og tell!

Vi ønsker lykke til og som sagt - har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt!

Vinteren 2003-2004

Vinterfugltellingen godt i gang!
Allerede ved årets start er de første resultatene fra vinterens tellinger mottatt. Det blir spennende fremover å se hvor mange som har tatt oppfordringen med å delta i prosjektet. Det er et stort behov for mange ruter - helst skulle vi over 100 ruter med god spredning ut over landet. Sett derfor av en fin vinterdag og bli med du også!

Utvidet telleperiode og nytt skjema
For å gi flest mulig muligheten til å finne en passende tidspunkt for telling av en rute eller to, så har vi utvidet telleperioden med en uke: fra oppstart 27. desember til og med søndag 18. januar. Vi har endret resultatskjemaet noe og ny utgave kan du laste ned her. Skjemaet er lett å fylle ut - men skulle du ha noen problemer ta kontakt.

Noen har talt vinterfugler hele veien!
Selv om VF-prosjektet hadde en avtagende aktivitet utover på 1990-tallet så har faktisk flere personer holdt i gang sine tellinger hele veien fram til sist vinter! Vinterfugltellinger er enkle å gjennomføre, og i tillegg til å bidra med viktige data om hvordan våre vinterbestander utvikler seg, gir de også en god innsikt i forekomsten av lokale vinterfugler. Prøv bare selv!

Kombinér Vinterfugltellingen med vannfugltellinger!
Gråhegre, foto: Frode Falkenberg Det er ikke noen begrensning med hensyn på arter når det gjelder Vinterfugltellingen selv om de fleste oppfatter det som et prosjekt som skal dekke "landfuglene". Punkttakseringer er også svært godt egnet til telling av vannfugler - det gjelder bare å planlegge litt og konsentrere seg på punktene. Har du en rute som ligger helt eller delvis langs elv, ved vann eller sjø så er det viktig at du setter en avgrensing i feltnotatene, dvs ta med en bestemt strekning av elv, eller et avsnitt av vann (større vann) eller ved sjø. En slik avgrensning hindrer også dobbelttellinger. Teller du flere år på rad så er det viktig å holde samme avgrensningen. En god planlegging av en rute som dekker både landfugler og vannfugler vil samlet gi en god representativitet fra ditt område.

Notér også mellom punktene
Skal du få fullt utbytte av en rute på Vinterfugltellingen så anbefaler vi at du også noterer obs'er på strekningene mellom punktene. Vi har ikke lagt opp til rapportering av dette materialet da vi har valgt en standard punkttakseringsmetode, men for egen del så får du best utbytte og oversikt over dine lokale vinterfugler. Det er mulig vi utarbeider et enkelt skjema som kan benyttes til å rapportere alle registreringer, men det skal vi komme tilbake til. Følg med på fugler.no!

Ut av godstolen!
Med oppstart av Vinterfugltellingen igjen så kan vi bare si: Ut av godstolen og sett av 3 - 4 timer en fin vinterdag - så venter vi spent på dine resultater. Og har du deltatt før i prosjektet så ville det være kjempeflott om du kunne finne tilbake til gamle trakter og gått opp ruta di på nytt! Her kan vi hjelpe til - send oss en e-post eller ring oss på 55 94 76 00 - så skal vi grave i protokollene og finne frem til detaljer.


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008