Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Bakgrunn
Metodikk
Rapportering

Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Vinterfugltellingen

Bakgrunn

Etter noen år i dvale starter vi nå opp med Vinterfugltelling på ny. Det historiske tilbakeblikk (som vi skal komme tilbake til etterhvert) viser en god aktivitet på 1980-tallet og fremover mot 1995. Nå vil vi i gang igjen!


Vinterfugltellingene på 80-tallet viste at den norske vinterbestanden av fiskemåke var på kraftig retur. Trenden har fortsatt, men akkurat hvordan situasjonen er pr. 2003 er dårlig kjent. En ny giv i vinterfugltellingen kan bidra til å belyse dagens bestandssituasjon! Foto © Frode Falkenberg
Prosjektets mål er å overvåke endringer i bestandene hos norske vinterfugler ved hjelp av enkle, men effektive punkttellinger. Alle fugleinteresserte som har en rimelig kontroll på artene som overvinter hos oss kan delta; de som synes prosjektet er artig og spennende, men som ennå ikke kjenner seg helt kapable til å være med - heng deg på noen som har god felterfaring, så lærer du underveis - og etterhvert kan gjennomføre din egen rute.

Hvorfor telle vinterfugler?
Hovedmålet er å skaffe frem data og kunnskap om hvordan vinterbestandene varierer fra år til år - og ikke minst over tid. Vinterfugltellingens første periode på 1980-tallet var med å fremskaffe de første data om den innledende bestandsnedgang bla hos arter som fiskemåke, hettemåke og gråspurv m.fl. Dette skal vi komme tilbake til. Ellers skulle temaet klimavariasjoner og klimaendringer være kjent for de fleste og vi er nå inne i en periode der det kan se ut som om mer varige trender fester seg, mao ikke bare store variasjoner fra år til år. Ikke minst gjelder dette for vinteren som har vist seg både ekstrem mild og kald de siste årene, men som generelt ser ut til å bli mildere og mer nedbørsrik. For mange arter er vinterhalvåret også den perioden i årssyklusen som virkelig kan regulere bestander. Innenfor dette temafeltet så kan Vinterfugltellingen absolutt bidra.


Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008