Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Bakgrunn
Metodikk
Rapportering

Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Vinterfugltellingen

Metodikk

Punkttellinger er enkle og mange deltok i første runde av prosjektet. Metoden er basert på at hver deltager velger seg en rute i terrenget - akkurat hvor du vil (men helst ikke der andre er i gang!) - og teller opp 10 punkter med bruk av 5 minutters skjerpet observasjonstid på hvert punkt. Avstanden mellom punktene bør være 3-400 meter i åpent terreng og minimum 200 meter i skog og mer lukket landskap. Prøv å unngå dobbelttellinger av "kjente" individer på ruten. Er du av de riktig aktive i felten så ta gjerne flere ruter!

I tillegg til registrering av alle fugler du ser og hører på hvert punkt inkluderer metoden en enkel beskrivelse av naturforholdene ("habitatet") på hver punkt.

  • Punkttaksering, figur her.
  • Grundig metodebeskrivelse finner du her.


  • Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008